Info Call to Socket API

Description

List of all calls to Server Socket API.

Recommendation

This entry is informative, no recommendations applicable.

Technical details

Method com.google.android.gms.internal.zzarx.zzzt() calling method java.net.URL.<init>()


  private final java.net.URL zzzt()
  {
    int v0_2;
    String v1_3 = String.valueOf(com.google.android.gms.internal.zzard.zzyw());
    int v0_8 = String.valueOf(((String) com.google.android.gms.internal.zzarl.zzdwp.get()));
    if (v0_8.length() == 0) {
      v0_2 = new String(v1_3);
    } else {
      v0_2 = v1_3.concat(v0_8);
    }
    try {
      int v0_3 = new java.net.URL(v0_2);
    } catch (int v0_4) {
      this.zze("Error trying to parse the hardcoded host url", v0_4);
      v0_3 = 0;
    }
    return v0_3;
  }

Method com.google.android.gms.internal.zzarx.zzd() calling method java.net.URL.<init>()


  private final java.net.URL zzd(com.google.android.gms.internal.zzarq p4)
  {
    String v1_0;
    if (!p4.zzzk()) {
      int v0_3;
      String v1_3 = String.valueOf(com.google.android.gms.internal.zzard.zzyx());
      int v0_1 = String.valueOf(com.google.android.gms.internal.zzard.zzyy());
      if (v0_1.length() == 0) {
        v0_3 = new String(v1_3);
      } else {
        v0_3 = v1_3.concat(v0_1);
      }
      v1_0 = v0_3;
    } else {
      int v0_8;
      String v1_1 = String.valueOf(com.google.android.gms.internal.zzard.zzyw());
      int v0_6 = String.valueOf(com.google.android.gms.internal.zzard.zzyy());
      if (v0_6.length() == 0) {
        v0_8 = new String(v1_1);
      } else {
        v0_8 = v1_1.concat(v0_6);
      }
      v1_0 = v0_8;
    }
    try {
      int v0_10 = new java.net.URL(v1_0);
    } catch (int v0_11) {
      this.zze("Error trying to parse the hardcoded host url", v0_11);
      v0_10 = 0;
    }
    return v0_10;
  }

Method com.google.android.gms.internal.zzarx.zzb() calling method java.net.URL.<init>()


  private final java.net.URL zzb(com.google.android.gms.internal.zzarq p5, String p6)
  {
    String v1_1;
    if (!p5.zzzk()) {
      int v0_7 = com.google.android.gms.internal.zzard.zzyx();
      String v1_3 = com.google.android.gms.internal.zzard.zzyy();
      v1_1 = new StringBuilder((((String.valueOf(v0_7).length() + 1) + String.valueOf(v1_3).length()) + String.valueOf(p6).length())).append(v0_7).append(v1_3).append("?").append(p6).toString();
    } else {
      int v0_6 = com.google.android.gms.internal.zzard.zzyw();
      String v1_2 = com.google.android.gms.internal.zzard.zzyy();
      v1_1 = new StringBuilder((((String.valueOf(v0_6).length() + 1) + String.valueOf(v1_2).length()) + String.valueOf(p6).length())).append(v0_6).append(v1_2).append("?").append(p6).toString();
    }
    try {
      int v0_14 = new java.net.URL(v1_1);
    } catch (int v0_15) {
      this.zze("Error trying to parse the hardcoded host url", v0_15);
      v0_14 = 0;
    }
    return v0_14;
  }

Method com.google.android.gms.internal.zzar.zza() calling method java.net.URL.<init>()


  public final com.google.android.gms.internal.zzap zza(com.google.android.gms.internal.zzr p8, java.util.Map p9)
  {
    com.google.android.gms.internal.zzap v0_6;
    java.util.List v1_7 = p8.getUrl();
    int v5_1 = new java.util.HashMap();
    v5_1.putAll(p8.getHeaders());
    v5_1.putAll(p9);
    if (this.zzch == null) {
      v0_6 = v1_7;
    } else {
      v0_6 = this.zzch.zzg(v1_7);
      if (v0_6 == null) {
        com.google.android.gms.internal.zzap v0_9;
        com.google.android.gms.internal.zzap v0_7 = String.valueOf(v1_7);
        if (v0_7.length() == 0) {
          v0_9 = new String("URL blocked by rewriter: ");
        } else {
          v0_9 = "URL blocked by rewriter: ".concat(v0_7);
        }
        throw new java.io.IOException(v0_9);
      }
    }
    java.util.List v1_6 = new java.net.URL(v0_6);
    com.google.android.gms.internal.zzap v0_12 = ((java.net.HttpURLConnection) v1_6.openConnection());
    v0_12.setInstanceFollowRedirects(java.net.HttpURLConnection.getFollowRedirects());
    int v2_5 = p8.zzh();
    v0_12.setConnectTimeout(v2_5);
    v0_12.setReadTimeout(v2_5);
    v0_12.setUseCaches(0);
    v0_12.setDoInput(1);
    "https".equals(v1_6.getProtocol());
    java.util.Iterator v6 = v5_1.keySet().iterator();
    while (v6.hasNext()) {
      java.util.List v1_3 = ((String) v6.next());
      v0_12.addRequestProperty(v1_3, ((String) v5_1.get(v1_3)));
    }
    switch (p8.getMethod()) {
      case -1:
        break;
      case 0:
        v0_12.setRequestMethod("GET");
        break;
      case 1:
        v0_12.setRequestMethod("POST");
        com.google.android.gms.internal.zzar.zza(v0_12, p8);
        break;
      case 2:
        v0_12.setRequestMethod("PUT");
        com.google.android.gms.internal.zzar.zza(v0_12, p8);
        break;
      case 3:
        v0_12.setRequestMethod("DELETE");
        break;
      case 4:
        v0_12.setRequestMethod("HEAD");
        break;
      case 5:
        v0_12.setRequestMethod("OPTIONS");
        break;
      case 6:
        v0_12.setRequestMethod("TRACE");
        break;
      case 7:
        v0_12.setRequestMethod("PATCH");
        com.google.android.gms.internal.zzar.zza(v0_12, p8);
        break;
      default:
        throw new IllegalStateException("Unknown method type.");
    }
    int v2_7 = v0_12.getResponseCode();
    if (v2_7 != -1) {
      if (((p8.getMethod() == 4) || ((100 <= v2_7) && (v2_7 < 200))) || ((v2_7 == 204) || (v2_7 == 304))) {
        java.util.List v1_26 = 0;
      } else {
        v1_26 = 1;
      }
      com.google.android.gms.internal.zzap v0_1;
      if (v1_26 != null) {
        v0_1 = new com.google.android.gms.internal.zzap(v2_7, com.google.android.gms.internal.zzar.zzc(v0_12.getHeaderFields()), v0_12.getContentLength(), com.google.android.gms.internal.zzar.zza(v0_12));
      } else {
        v0_1 = new com.google.android.gms.internal.zzap(v2_7, com.google.android.gms.internal.zzar.zzc(v0_12.getHeaderFields()));
      }
      return v0_1;
    } else {
      throw new java.io.IOException("Could not retrieve response code from HttpUrlConnection.");
    }
  }

Method com.google.android.gms.internal.zzdhp.zzmy() calling method java.net.URL.<init>()


  public final java.io.InputStream zzmy(String p4)
  {
    String v0_10 = ((java.net.HttpURLConnection) new java.net.URL(p4).openConnection());
    v0_10.setReadTimeout(20000);
    v0_10.setConnectTimeout(20000);
    this.zzkry = v0_10;
    String v0_11 = this.zzkry;
    java.io.IOException v1_1 = v0_11.getResponseCode();
    if (v1_1 != 200) {
      String v0_6 = new StringBuilder(25).append("Bad response: ").append(v1_1).toString();
      if (v1_1 != 404) {
        if (v1_1 != 503) {
          throw new java.io.IOException(v0_6);
        } else {
          throw new com.google.android.gms.internal.zzdhu(v0_6);
        }
      } else {
        throw new java.io.FileNotFoundException(v0_6);
      }
    } else {
      this.zzkrz = v0_11.getInputStream();
      return this.zzkrz;
    }
  }

Method com.google.android.gms.internal.zzdad.zzd() calling method java.net.URL.<init>()


  private static java.net.URL zzd(com.google.android.gms.internal.zzcyq p2)
  {
    try {
      int v0_1 = new java.net.URL(p2.zzbfa());
    } catch (int v0) {
      com.google.android.gms.internal.zzcze.e("Error trying to parse the GTM url.");
      v0_1 = 0;
    }
    return v0_1;
  }

Method org.apache.cordova.CordovaResourceApi.openForRead() calling method java.net.URL.<init>()


  public org.apache.cordova.CordovaResourceApi$OpenForReadResult openForRead(android.net.Uri p23, boolean p24)
  {
    if (!p24) {
      this = this.assertBackgroundThread();
    }
    org.apache.cordova.CordovaResourceApi$OpenForReadResult v2_2;
    switch (org.apache.cordova.CordovaResourceApi.getUriType(p23)) {
      case 0:
        java.io.InputStream v4_2 = new java.io.FileInputStream(p23.getPath());
        v2_2 = new org.apache.cordova.CordovaResourceApi$OpenForReadResult(p23, v4_2, this.getMimeTypeFromPath(p23.getPath()), v4_2.getChannel().size(), 0);
        return v2_2;
      case 1:
        String v9 = p23.getPath().substring(15);
        int v6 = -1;
        try {
          android.content.res.AssetFileDescriptor v8_2 = this.assetManager.openFd(v9);
          java.io.InputStream v4_0 = v8_2.createInputStream();
          int v6_3 = v8_2.getLength();
        } catch (java.io.FileNotFoundException v18) {
          v4_0 = this.assetManager.open(v9);
        }
        v2_2 = new org.apache.cordova.CordovaResourceApi$OpenForReadResult(p23, v4_0, this.getMimeTypeFromPath(v9), v6_3, v8_2);
        return v2_2;
      case 2:
      case 3:
        String v5_3 = this.contentResolver.getType(p23);
        android.content.res.AssetFileDescriptor v8_1 = this.contentResolver.openAssetFileDescriptor(p23, "r");
        v2_2 = new org.apache.cordova.CordovaResourceApi$OpenForReadResult(p23, v8_1.createInputStream(), v5_3, v8_1.getLength(), v8_1);
        return v2_2;
      case 4:
        org.apache.cordova.CordovaResourceApi$OpenForReadResult v21 = this.readDataUri(p23);
        if (v21 == null) {
        } else {
          v2_2 = v21;
          return v2_2;
        }
      case 5:
      case 6:
        java.net.HttpURLConnection v17_1 = ((java.net.HttpURLConnection) new java.net.URL(p23.toString()).openConnection());
        v17_1.setDoInput(1);
        String v5_2 = v17_1.getHeaderField("Content-Type");
        if (v5_2 != null) {
          v5_2 = v5_2.split(";")[0];
        }
        v2_2 = new org.apache.cordova.CordovaResourceApi$OpenForReadResult(p23, v17_1.getInputStream(), v5_2, ((long) v17_1.getContentLength()), 0);
        return v2_2;
      case 7:
        org.apache.cordova.CordovaPlugin v19 = this.pluginManager.getPlugin(p23.getHost());
        if (v19 != null) {
          v2_2 = v19.handleOpenForRead(p23);
          return v2_2;
        } else {
          throw new java.io.FileNotFoundException(new StringBuilder().append("Invalid plugin ID in URI: ").append(p23).toString());
        }
    }
    throw new java.io.FileNotFoundException(new StringBuilder().append("URI not supported by CordovaResourceApi: ").append(p23).toString());
  }

Method org.apache.cordova.CordovaResourceApi.getMimeType() calling method java.net.URL.<init>()


  public String getMimeType(android.net.Uri p5)
  {
    String v1;
    switch (org.apache.cordova.CordovaResourceApi.getUriType(p5)) {
      case 0:
      case 1:
        v1 = this.getMimeTypeFromPath(p5.getPath());
        break;
      case 2:
      case 3:
        v1 = this.contentResolver.getType(p5);
        break;
      case 4:
        v1 = this.getDataUriMimeType(p5);
        break;
      case 5:
      case 6:
        try {
          java.net.HttpURLConnection v0_1 = ((java.net.HttpURLConnection) new java.net.URL(p5.toString()).openConnection());
          v0_1.setDoInput(0);
          v0_1.setRequestMethod("HEAD");
          v1 = v0_1.getHeaderField("Content-Type");
        } catch (String[] v2) {
          v1 = 0;
        }
        if (v1 == null) {
        } else {
          v1 = v1.split(";")[0];
        }
        break;
      default:
    }
    return v1;
  }

Method org.apache.cordova.CordovaResourceApi.createHttpConnection() calling method java.net.URL.<init>()


  public java.net.HttpURLConnection createHttpConnection(android.net.Uri p3)
  {
    this.assertBackgroundThread();
    return ((java.net.HttpURLConnection) new java.net.URL(p3.toString()).openConnection());
  }

Method okhttp3.HttpUrl.url() calling method java.net.URL.<init>()


  public java.net.URL url()
  {
    try {
      return new java.net.URL(this.url);
    } catch (java.net.MalformedURLException v0) {
      throw new RuntimeException(v0);
    }
  }

Method com.google.android.gms.internal.zzcim.zzbah() calling method java.net.URL.<init>()


  public final void zzbah()
  {
    this.zzawx().zzve();
    this.zzxf();
    this.zzjgf = 1;
    try {
      com.google.android.gms.internal.zzchu v2_113 = this.zzawp().zzbas();
    } catch (com.google.android.gms.internal.zzchu v2_79) {
      this.zzjgf = 0;
      this.zzban();
      throw v2_79;
    }
    if (v2_113 != null) {
      if (!v2_113.booleanValue()) {
        if (this.zzjgc <= 0) {
          com.google.android.gms.internal.zzchu v2_51;
          this.zzawx().zzve();
          if (this.zzjfx == null) {
            v2_51 = 0;
          } else {
            v2_51 = 1;
          }
          if (v2_51 == null) {
            if (this.zzbab().zzzs()) {
              com.google.android.gms.internal.zzcih v10_3 = this.zzata.currentTimeMillis();
              this.zzg(0, (v10_3 - com.google.android.gms.internal.zzcgn.zzayc()));
              com.google.android.gms.internal.zzchu v2_99 = this.zzawz().zzjcr.get();
              if (v2_99 != 0) {
                this.zzawy().zzazi().zzj("Uploading events. Elapsed time since last upload attempt (ms)", Long.valueOf(Math.abs((v10_3 - v2_99))));
              }
              Object v4_7 = this.zzaws().zzayf();
              if (android.text.TextUtils.isEmpty(v4_7)) {
                this.zzjgb = -1;
                com.google.android.gms.internal.zzchu v2_108 = this.zzaws().zzba((v10_3 - com.google.android.gms.internal.zzcgn.zzayc()));
                if (!android.text.TextUtils.isEmpty(v2_108)) {
                  com.google.android.gms.internal.zzchu v2_109 = this.zzaws().zzjb(v2_108);
                  if (v2_109 != null) {
                    this.zzb(v2_109);
                  }
                }
              } else {
                if (this.zzjgb == -1) {
                  this.zzjgb = this.zzaws().zzaym();
                }
                com.google.android.gms.internal.zzchq v3_2 = this.zzaws().zzl(v4_7, this.zzjew.zzb(v4_7, com.google.android.gms.internal.zzchc.zzjaj), Math.max(0, this.zzjew.zzb(v4_7, com.google.android.gms.internal.zzchc.zzjak)));
                if (!v3_2.isEmpty()) {
                  byte[] v6_0 = v3_2.iterator();
                  while (v6_0.hasNext()) {
                    com.google.android.gms.internal.zzchu v2_7 = ((com.google.android.gms.internal.zzcme) ((android.util.Pair) v6_0.next()).first);
                    if (!android.text.TextUtils.isEmpty(v2_7.zzjmc)) {
                      byte[] v6_1 = v2_7.zzjmc;
                    }
                    byte[] v6_2;
                    if (v6_1 == null) {
                      v6_2 = v3_2;
                    } else {
                      java.net.URL v5_2 = 0;
                      while (v5_2 < v3_2.size()) {
                        com.google.android.gms.internal.zzchu v2_14 = ((com.google.android.gms.internal.zzcme) ((android.util.Pair) v3_2.get(v5_2)).first);
                        if ((android.text.TextUtils.isEmpty(v2_14.zzjmc)) || (v2_14.zzjmc.equals(v6_1))) {
                          v5_2++;
                        } else {
                          v6_2 = v3_2.subList(0, v5_2);
                        }
                      }
                    }
                    com.google.android.gms.internal.zzchq v3_3;
                    int v7_5 = new com.google.android.gms.internal.zzcmd();
                    com.google.android.gms.internal.zzchu v2_22 = new com.google.android.gms.internal.zzcme[v6_2.size()];
                    v7_5.zzjlm = v2_22;
                    com.google.android.gms.internal.zzcip v8_1 = new java.util.ArrayList(v6_2.size());
                    if ((!com.google.android.gms.internal.zzcgn.zzaye()) || (!this.zzjew.zziz(v4_7))) {
                      v3_3 = 0;
                    } else {
                      v3_3 = 1;
                    }
                    java.net.URL v5_3 = 0;
                    while (v5_3 < v7_5.zzjlm.length) {
                      v7_5.zzjlm[v5_3] = ((com.google.android.gms.internal.zzcme) ((android.util.Pair) v6_2.get(v5_3)).first);
                      v8_1.add(((Long) ((android.util.Pair) v6_2.get(v5_3)).second));
                      v7_5.zzjlm[v5_3].zzjmb = Long.valueOf(11910);
                      v7_5.zzjlm[v5_3].zzjlr = Long.valueOf(v10_3);
                      v7_5.zzjlm[v5_3].zzjmh = Boolean.valueOf(0);
                      if (v3_3 == null) {
                        v7_5.zzjlm[v5_3].zzjmo = 0;
                      }
                      v5_3++;
                    }
                    com.google.android.gms.internal.zzchq v3_6;
                    if (!this.zzawy().zzae(2)) {
                      v3_6 = 0;
                    } else {
                      v3_6 = this.zzawt().zza(v7_5);
                    }
                    byte[] v6_3 = this.zzawu().zzb(v7_5);
                    String v9_0 = ((String) com.google.android.gms.internal.zzchc.zzjat.get());
                    try {
                      com.google.android.gms.internal.zzchu v2_41;
                      java.net.URL v5_6 = new java.net.URL(v9_0);
                    } catch (com.google.android.gms.internal.zzchu v2) {
                      this.zzawy().zzazd().zze("Failed to parse upload URL. Not uploading. appId", com.google.android.gms.internal.zzchm.zzjk(v4_7), v9_0);
                    }
                    if (v8_1.isEmpty()) {
                      v2_41 = 0;
                    } else {
                      v2_41 = 1;
                    }
                    com.google.android.gms.common.internal.zzbq.checkArgument(v2_41);
                    if (this.zzjfx == null) {
                      this.zzjfx = new java.util.ArrayList(v8_1);
                    } else {
                      this.zzawy().zzazd().log("Set uploading progress before finishing the previous upload");
                    }
                    this.zzawz().zzjcs.set(v10_3);
                    com.google.android.gms.internal.zzchu v2_50 = "?";
                    if (v7_5.zzjlm.length > 0) {
                      v2_50 = v7_5.zzjlm[0].zzcn;
                    }
                    this.zzawy().zzazj().zzd("Uploading data. app, uncompressed size, data", v2_50, Integer.valueOf(v6_3.length), v3_6);
                    this.zzjge = 1;
                    com.google.android.gms.internal.zzchq v3_7 = this.zzbab();
                    com.google.android.gms.internal.zzcip v8_7 = new com.google.android.gms.internal.zzcip(this);
                    v3_7.zzve();
                    v3_7.zzxf();
                    com.google.android.gms.common.internal.zzbq.checkNotNull(v5_6);
                    com.google.android.gms.common.internal.zzbq.checkNotNull(v6_3);
                    com.google.android.gms.common.internal.zzbq.checkNotNull(v8_7);
                    v3_7.zzawx().zzh(new com.google.android.gms.internal.zzchu(v3_7, v4_7, v5_6, v6_3, 0, v8_7));
                  }
                  v6_1 = 0;
                }
              }
              this.zzjgf = 0;
              this.zzban();
            } else {
              this.zzawy().zzazj().log("Network not connected, ignoring upload request");
              this.zzbaj();
              this.zzjgf = 0;
              this.zzban();
            }
          } else {
            this.zzawy().zzazj().log("Uploading requested multiple times");
            this.zzjgf = 0;
            this.zzban();
          }
        } else {
          this.zzbaj();
          this.zzjgf = 0;
          this.zzban();
        }
      } else {
        this.zzawy().zzazd().log("Upload called in the client side when service should be used");
        this.zzjgf = 0;
        this.zzban();
      }
    } else {
      this.zzawy().zzazf().log("Upload data called on the client side before use of service was decided");
      this.zzjgf = 0;
      this.zzban();
    }
    return;
  }

Method com.google.android.gms.internal.zzcim.zzb() calling method java.net.URL.<init>()


  private final void zzb(com.google.android.gms.internal.zzcgh p11)
  {
    this.zzawx().zzve();
    if (!android.text.TextUtils.isEmpty(p11.getGmpAppId())) {
      com.google.android.gms.internal.zzchu v0_12;
      com.google.android.gms.internal.zzchq v1_0 = p11.getGmpAppId();
      String v2_2 = p11.getAppInstanceId();
      int v4_3 = new android.net.Uri$Builder();
      android.support.v4.util.ArrayMap v5_2 = v4_3.scheme(((String) com.google.android.gms.internal.zzchc.zzjah.get())).encodedAuthority(((String) com.google.android.gms.internal.zzchc.zzjai.get()));
      com.google.android.gms.internal.zzchu v0_10 = String.valueOf(v1_0);
      if (v0_10.length() == 0) {
        v0_12 = new String("config/app/");
      } else {
        v0_12 = "config/app/".concat(v0_10);
      }
      v5_2.path(v0_12).appendQueryParameter("app_instance_id", v2_2).appendQueryParameter("platform", "android").appendQueryParameter("gmp_version", "11910");
      String v7 = v4_3.build().toString();
      try {
        android.support.v4.util.ArrayMap v5_3;
        java.net.URL v8_1 = new java.net.URL(v7);
        this.zzawy().zzazj().zzj("Fetching remote configuration", p11.getAppId());
        com.google.android.gms.internal.zzchu v0_21 = this.zzawv().zzjs(p11.getAppId());
        com.google.android.gms.internal.zzchq v1_9 = this.zzawv().zzjt(p11.getAppId());
      } catch (com.google.android.gms.internal.zzchu v0) {
        this.zzawy().zzazd().zze("Failed to parse config URL. Not fetching. appId", com.google.android.gms.internal.zzchm.zzjk(p11.getAppId()), v7);
      }
      if ((v0_21 == null) || (android.text.TextUtils.isEmpty(v1_9))) {
        v5_3 = 0;
      } else {
        java.net.URL v3_3 = new android.support.v4.util.ArrayMap();
        v3_3.put("If-Modified-Since", v1_9);
        v5_3 = v3_3;
      }
      this.zzjgd = 1;
      com.google.android.gms.internal.zzchq v1_11 = this.zzbab();
      String v2_0 = p11.getAppId();
      com.google.android.gms.internal.zzciq v6_1 = new com.google.android.gms.internal.zzciq(this);
      v1_11.zzve();
      v1_11.zzxf();
      com.google.android.gms.common.internal.zzbq.checkNotNull(v8_1);
      com.google.android.gms.common.internal.zzbq.checkNotNull(v6_1);
      v1_11.zzawx().zzh(new com.google.android.gms.internal.zzchu(v1_11, v2_0, v8_1, 0, v5_3, v6_1));
    } else {
      this.zzb(p11.getAppId(), 204, 0, 0, 0);
    }
    return;
  }

Method com.google.android.gms.ads.identifier.zza.run() calling method java.net.URL.<init>()


  public final void run()
  {
    new com.google.android.gms.ads.identifier.zzc();
    String v2_4 = this.zzanb;
    String v3_4 = android.net.Uri.parse("https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/gen_204?id=gmob-apps").buildUpon();
    String v4_3 = v2_4.keySet().iterator();
    while (v4_3.hasNext()) {
      RuntimeException v0_2 = ((String) v4_3.next());
      v3_4.appendQueryParameter(v0_2, ((String) v2_4.get(v0_2)));
    }
    String v2_3 = v3_4.build().toString();
    try {
      RuntimeException v0_8 = ((java.net.HttpURLConnection) new java.net.URL(v2_3).openConnection());
    } catch (RuntimeException v0_12) {
      String v3_5 = v0_12.getMessage();
      v2_3 = new StringBuilder(((String.valueOf(v2_3).length() + 32) + String.valueOf(v3_5).length())).append("Error while parsing ping URL: ").append(v2_3).append(". ").append(v3_5).toString();
      android.util.Log.w("HttpUrlPinger", v2_3, v0_12);
      return;
    } catch (RuntimeException v0_11) {
      String v3_3 = v0_11.getMessage();
      v2_3 = new StringBuilder(((String.valueOf(v2_3).length() + 27) + String.valueOf(v3_3).length())).append("Error while pinging URL: ").append(v2_3).append(". ").append(v3_3).toString();
      android.util.Log.w("HttpUrlPinger", v2_3, v0_11);
      return;
    } catch (RuntimeException v0_11) {
    }
    String v1_2 = v0_8.getResponseCode();
    if ((v1_2 < 200) || (v1_2 >= 300)) {
      android.util.Log.w("HttpUrlPinger", new StringBuilder((String.valueOf(v2_3).length() + 65)).append("Received non-success response code ").append(v1_2).append(" from pinging URL: ").append(v2_3).toString());
    }
    v0_8.disconnect();
    return;
  }

Method com.github.kevinsawicki.http.HttpRequest.encode() calling method java.net.URL.<init>()


  public static String encode(CharSequence p12)
  {
    try {
      java.net.URL v10_1 = new java.net.URL(p12.toString());
      String v2 = v10_1.getHost();
      int v11 = v10_1.getPort();
    } catch (java.net.URISyntaxException v6_0) {
      throw new com.github.kevinsawicki.http.HttpRequest$HttpRequestException(v6_0);
    }
    if (v11 != -1) {
      v2 = new StringBuilder().append(v2).append(58).append(Integer.toString(v11)).toString();
    }
    try {
      String v7 = new java.net.URI(v10_1.getProtocol(), v2, v10_1.getPath(), v10_1.getQuery(), 0).toASCIIString();
      int v9 = v7.indexOf(63);
    } catch (java.net.URISyntaxException v6_1) {
      java.io.IOException v8_1 = new java.io.IOException("Parsing URI failed");
      v8_1.initCause(v6_1);
      throw new com.github.kevinsawicki.http.HttpRequest$HttpRequestException(v8_1);
    }
    if ((v9 > 0) && ((v9 + 1) < v7.length())) {
      v7 = new StringBuilder().append(v7.substring(0, (v9 + 1))).append(v7.substring((v9 + 1)).replace("+", "%2B")).toString();
    }
    return v7;
  }

Method com.github.kevinsawicki.http.HttpRequest.<init>() calling method java.net.URL.<init>()


  public HttpRequest(CharSequence p5, String p6)
  {
    this.connection = 0;
    this.ignoreCloseExceptions = 1;
    this.uncompress = 0;
    this.bufferSize = 8192;
    this.totalSize = -1;
    this.totalWritten = 0;
    this.progress = com.github.kevinsawicki.http.HttpRequest$UploadProgress.DEFAULT;
    try {
      this.url = new java.net.URL(p5.toString());
      this.requestMethod = p6;
      return;
    } catch (java.net.MalformedURLException v0) {
      throw new com.github.kevinsawicki.http.HttpRequest$HttpRequestException(v0);
    }
  }