Info Call to Socket API

Description

List of all calls to Server Socket API.

Recommendation

This entry is informative, no recommendations applicable.

Technical details

Method tv.freewheel.ad.cts.CTSAdResponse.parseCTSMetadata() calling method java.net.URL.<init>()


  public void parseCTSMetadata(java.util.ArrayList p13)
  {
    java.util.ArrayList v0_1 = new java.util.ArrayList();
    tv.freewheel.ad.VideoAsset v1_1 = p13.size();
    int v4 = 0;
    int v5_1 = -1;
    int v6_0 = 0;
    while (v4 < v1_1) {
      double v7_4 = ((tv.freewheel.ad.cts.CTSMetadataLine) p13.get(v4));
      if (!"#EXT-X-VMAP-AD-BREAK".equals(v7_4.identifier)) {
        if ((v5_1 < 0) || (!v7_4.identifier.equals("#EXTINF"))) {
          if (!v7_4.identifier.equals("#EXT-X-TP-AD-COUNT")) {
            if (!v7_4.identifier.startsWith("#EXTINF")) {
              if (!v7_4.identifier.equals("#EXT-X-VMAP-URL")) {
                if (v7_4.identifier.equals("#EXT-X-VMAP-URL-RESPONSE")) {
                  this.ctsVMAPAdResponseXMLDocument = v7_4.payload;
                }
              } else {
                try {
                  this.ctsVMAPAdRequestURL = new java.net.URL(v7_4.payload);
                } catch (double v7_7) {
                  this.logger.warn(v7_7.getMessage());
                }
              }
            } else {
              this.totalContentTimePosition = (this.totalContentTimePosition + tv.freewheel.utils.StringUtils.parseDouble(v7_4.payload).doubleValue());
            }
          } else {
            v6_0 = tv.freewheel.utils.StringUtils.parseFractionToFloatValue(v7_4.payload);
          }
        } else {
          if (v6_0 == 0) {
            v4--;
            v6_0 = 1065353216;
          }
          if (v6_0 == 1065353216) {
            int v6_3 = new java.util.ArrayList();
            double v7_13 = this.logger;
            tv.freewheel.utils.Logger v8_20 = new StringBuilder();
            v8_20.append("Slot Index: ");
            v8_20.append(v5_1);
            v8_20.append(" ");
            v8_20.append(v4);
            v7_13.debug(v8_20.toString());
            while (v5_1 < (v4 + 1)) {
              v6_3.add(p13.get(v5_1));
              v5_1++;
            }
            v0_1.add(this.getUpdatedSlotMetadataWithTimePosition(v6_3, this.totalContentTimePosition));
            v5_1 = -1;
            v6_0 = 0;
          }
        }
      } else {
        v5_1 = v4;
      }
      v4++;
    }
    java.util.Iterator v13_1 = v0_1.iterator();
    while (v13_1.hasNext()) {
      java.util.ArrayList v0_4 = ((java.util.ArrayList) v13_1.next());
      tv.freewheel.ad.VideoAsset v1_0 = this.logger;
      String v2_1 = new StringBuilder();
      v2_1.append("SlotMetadata size = ");
      v2_1.append(v0_4.size());
      v1_0.debug(v2_1.toString());
      this.videoAsset.parseCTSMetadata(v0_4);
    }
    return;
  }

Method tv.freewheel.renderers.vast.VastTranslator.load() calling method java.net.URL.<init>()


  public void load(tv.freewheel.renderers.interfaces.IRendererContext p3)
  {
    this.logger.debug("load()");
    this.context = p3;
    this.constants = p3.getConstants();
    this.paramParser = new tv.freewheel.utils.renderer.ParamParser(this.context, "translator.vast");
    if (this.checkCompatibilityWithSDK()) {
      if (this.context.getAdInstance().getSlot().getType() == this.constants.SLOT_TYPE_TEMPORAL()) {
        this.originalActiveRendition = this.context.getAdInstance().getActiveCreativeRendition();
        this.vastURL = this.context.getAdInstance().getActiveCreativeRendition().getWrapperURL();
        if (android.webkit.URLUtil.isValidUrl(this.vastURL)) {
          try {
            new java.net.URL(this.vastURL);
            this.sendRequest(this.vastURL);
            return;
          } catch (String v3_19) {
            v3_19.printStackTrace();
            String v3_21 = this.constants.ERROR_INVALID_VALUE();
            String v0_5 = new StringBuilder();
            v0_5.append("Not a valid URL to load VAST document from: ");
            v0_5.append(this.vastURL);
            this.failWithError(v3_21, v0_5.toString());
            return;
          }
        } else {
          String v3_23 = this.constants.ERROR_INVALID_VALUE();
          String v0_8 = new StringBuilder();
          v0_8.append("Not a valid URL to load VAST document from: ");
          v0_8.append(this.vastURL);
          this.failWithError(v3_23, v0_8.toString());
          return;
        }
      } else {
        this.failWithError(this.constants.ERROR_INVALID_SLOT(), "Vast Translator only supports temporal slots.");
        return;
      }
    } else {
      return;
    }
  }

Method tv.freewheel.ad.handler.ClickCallbackHandler.send() calling method java.net.URL.<init>()


  public void send(android.os.Bundle p9)
  {
    if ((this.adInstance != null) && (this.adInstance.getActiveCreativeRendition() != null)) {
      this.setParameter("reid", String.valueOf(this.adInstance.getActiveCreativeRendition().creativeRenditionId));
    }
    String v0_2 = this.getUrlParameter("cr");
    StringBuilder v1_1 = p9.getString("url");
    String v2_14 = super.getCallbackUrl();
    String v3_4 = this.isShowBrowser();
    int v4_1 = 0;
    boolean v5 = 1;
    if ((v1_1 == null) || (v1_1.isEmpty())) {
      v1_1 = v2_14;
      v5 = v3_4;
    } else {
      String v3_5 = ".fwmrm.net";
      if (this.adInstance.getAdContext().serverUrl.startsWith("http")) {
        v3_5 = new java.net.URL(this.adInstance.getAdContext().serverUrl).getHost();
      }
      try {
      } catch (java.net.MalformedURLException) {
      }
      if (!new java.net.URL(v1_1).getHost().contains(v3_5)) {
        if (v1_1.contains(v3_5)) {
          if (v1_1.contains("ad/l/1")) {
            String v0_1 = this.logger;
            String v2_1 = new StringBuilder();
            v2_1.append("Click through overridden by value: ");
            v2_1.append(v1_1);
            v0_1.debug(v2_1.toString());
            v0_2 = v1_1;
            v4_1 = 1;
            tv.freewheel.utils.Logger v9_1 = p9.getBoolean("showBrowser", v5);
            if ((v1_1.startsWith("http://")) || (v1_1.startsWith("https://"))) {
              if ((v9_1 != null) && ((v0_2 != null) && (!v0_2.isEmpty()))) {
                if ((!v0_2.startsWith("http://")) && (!v0_2.startsWith("https://"))) {
                  this.sendRequest(v1_1);
                  try {
                    this.openLink(v0_2);
                  } catch (android.content.ActivityNotFoundException) {
                    tv.freewheel.utils.Logger v9_7 = this.logger;
                    StringBuilder v1_4 = new StringBuilder();
                    v1_4.append("unknown uri schema:");
                    v1_4.append(v0_2);
                    v9_7.warn(v1_4.toString());
                  }
                } else {
                  try {
                    this.openLink(v1_1);
                  } catch (android.content.ActivityNotFoundException) {
                    tv.freewheel.utils.Logger v9_8 = this.logger;
                    String v0_10 = new StringBuilder();
                    v0_10.append("clickthrough failed with uri: ");
                    v0_10.append(v1_1);
                    v9_8.warn(v0_10.toString());
                  }
                }
              } else {
                this.sendRequest(v1_1);
              }
            } else {
              try {
                this.openLink(v1_1);
              } catch (android.content.ActivityNotFoundException) {
                tv.freewheel.utils.Logger v9_9 = this.logger;
                String v0_13 = new StringBuilder();
                v0_13.append("unknown uri schema:");
                v0_13.append(v1_1);
                v9_9.warn(v0_13.toString());
              }
            }
            if (v4_1 == 0) {
              this.sendTrackingCallback();
            }
            return;
          }
        }
        String v3_10 = v2_14.lastIndexOf("&cr=");
        if (v3_10 != -1) {
          v2_14 = v2_14.substring(0, v3_10);
        }
        String v3_12 = new StringBuilder();
        v3_12.append(v2_14);
        v3_12.append("&cr=");
        v3_12.append(android.net.Uri.encode(v1_1));
        String v2_17 = v3_12.toString();
        String v3_13 = this.logger;
        StringBuilder v6_13 = new StringBuilder();
        v6_13.append("Click through CR: original value: ");
        v6_13.append(v0_2);
        v6_13.append(", overridden by value: ");
        v6_13.append(v1_1);
        v3_13.debug(v6_13.toString());
        v0_2 = v1_1;
        v1_1 = v2_17;
      } else {
        if (!v1_1.contains("ad/l/1")) {
        } else {
          String v0_4 = v1_1.lastIndexOf("&cr=");
          if (v0_4 == -1) {
            v0_2 = "";
          } else {
            v0_2 = android.net.Uri.decode(v1_1.substring((v0_4 + "&cr=".length())));
          }
          String v2_5 = this.logger;
          String v3_2 = new StringBuilder();
          v3_2.append("Click through overridden by value: ");
          v3_2.append(v1_1);
          v2_5.debug(v3_2.toString());
        }
      }
    }
  }

Method tv.freewheel.utils.URIUtil.getFixedString() calling method java.net.URL.<init>()


  public static String getFixedString(String p8)
  {
    if (p8 != null) {
      try {
        java.net.URL v1_1 = new java.net.URL(p8);
        String v8_2 = new java.net.URI;
        v8_2(v1_1.getProtocol(), v1_1.getAuthority(), v1_1.getPath(), v1_1.getQuery(), v1_1.getRef());
        return v8_2.toString();
      } catch (java.net.MalformedURLException) {
        return 0;
      } catch (java.net.URISyntaxException) {
        return 0;
      }
    } else {
      return 0;
    }
  }

Method tv.freewheel.renderers.temporal.VideoAdView$5.run() calling method java.net.URL.<init>()


  public void run()
  {
    tv.freewheel.renderers.temporal.VideoAdView.access$1202(this.this$0, this.val$url);
    java.io.IOException v0_1 = 0;
    try {
      tv.freewheel.renderers.temporal.VideoRenderer v1_2 = ((java.net.HttpURLConnection) new java.net.URL(this.val$url).openConnection());
      try {
        v1_2.setConnectTimeout(this.val$timeoutMs);
        v1_2.setReadTimeout(this.val$timeoutMs);
        v1_2.setInstanceFollowRedirects(0);
      } catch (java.io.IOException v0_1) {
        String v2_7 = tv.freewheel.renderers.temporal.VideoAdView.access$000(this.this$0);
        String v3_5 = new StringBuilder();
        v3_5.append("tryToGetRedirectedUrl MalformedURLException for url:");
        v3_5.append(this.val$url);
        v2_7.warn(v3_5.toString());
        v1_2.disconnect();
        if (tv.freewheel.renderers.temporal.VideoAdView.access$1200(this.this$0) == null) {
          tv.freewheel.renderers.temporal.VideoAdView.access$1202(this.this$0, this.val$url);
        }
        tv.freewheel.renderers.temporal.VideoAdView.access$400(this.this$0).onRedirectUrlChecked(tv.freewheel.renderers.temporal.VideoAdView.access$1200(this.this$0), v0_1);
        return;
      } catch (java.io.IOException v0_1) {
        String v2_5 = tv.freewheel.renderers.temporal.VideoAdView.access$000(this.this$0);
        String v3_2 = new StringBuilder();
        v3_2.append("tryToGetRedirectedUrl IOException for url:");
        v3_2.append(this.val$url);
        v2_5.warn(v3_2.toString());
      }
      if (v1_2.getResponseCode() != 302) {
      } else {
        tv.freewheel.renderers.temporal.VideoAdView.access$000(this.this$0).debug("tryToGetRedirectedUrl asset url is a redirect url");
        tv.freewheel.renderers.temporal.VideoAdView.access$1202(this.this$0, v1_2.getHeaderField("Location"));
      }
    } catch (tv.freewheel.renderers.temporal.VideoRenderer v1_4) {
      v1_2 = 0;
      java.io.IOException v0_2 = v1_4;
      v1_2.disconnect();
      throw v0_2;
    } catch (tv.freewheel.renderers.temporal.VideoRenderer v1_1) {
      v1_2 = 0;
      v0_1 = v1_1;
    } catch (java.io.IOException v0_2) {
    }
  }

Method tv.freewheel.renderers.image.ImageRenderer$downloadImageTask.doInBackground() calling method java.net.URL.<init>()


  protected varargs android.graphics.Bitmap doInBackground(String[] p9)
  {
    String v9_1 = p9[0];
    android.graphics.Bitmap v2 = 0;
    if (!android.webkit.URLUtil.isValidUrl(v9_1)) {
      String v0_8 = new StringBuilder();
      v0_8.append("Invalid url:");
      v0_8.append(v9_1);
      this.description = v0_8.toString();
    } else {
      int v1_0 = 0;
      try {
        while(true) {
          String v9_4 = ((java.net.HttpURLConnection) new java.net.URL(v9_1).openConnection());
          v9_1 = String v3_4;
        }
        v9_4 = 0;
        if (v1_0 > 3) {
          this.description = "redirect too many times";
        }
      } catch (String v9_5) {
        this.description = v9_5.toString();
      } catch (String v0_1) {
        v9_4 = 0;
        int v1_3 = new StringBuilder();
        v1_3.append("Failed to get content from creative url.");
        v1_3.append(v0_1.toString());
        this.description = v1_3.toString();
        if (v9_4 != null) {
          v9_4.disconnect();
        }
      }
      v9_4.setInstanceFollowRedirects(0);
      v9_4.connect();
      if (v9_4.getResponseCode() == 302) {
        v3_4 = v9_4.getHeaderField("Location");
        v1_0++;
        tv.freewheel.utils.Logger v4_2 = tv.freewheel.renderers.image.ImageRenderer.access$000(this.this$0);
        String v6_1 = new StringBuilder();
        v6_1.append("redirect to new location: ");
        v6_1.append(v3_4);
        v4_2.debug(v6_1.toString());
        v9_4.disconnect();
        if (v1_0 <= 3) {
        }
      } else {
        String v0_3 = new android.graphics.BitmapFactory$Options();
        v0_3.inPurgeable = 1;
        v2 = android.graphics.BitmapFactory.decodeStream(v9_4.getInputStream(), 0, v0_3);
      }
    }
    return v2;
  }

Method tv.freewheel.renderers.html.MRAIDWebView.URLWithBaseURL() calling method java.net.URL.<init>()


  String URLWithBaseURL(String p5)
  {
    if ((p5 != null) && (p5.trim().length() != 0)) {
      int v0_3 = this.logger;
      tv.freewheel.utils.Logger v1_12 = new StringBuilder();
      v1_12.append("URLWithBaseURL: url passed in: ");
      v1_12.append(p5);
      v0_3.debug(v1_12.toString());
      String v5_2 = new java.net.URI(p5.trim());
    } else {
      return this.baseURL;
    }
  }

Method tv.freewheel.renderers.html.MRAIDWebView.setBaseURL() calling method java.net.URL.<init>()


  private void setBaseURL(String p4)
  {
    StringBuilder v0_0 = this.logger;
    int v1_1 = new StringBuilder();
    v1_1.append("setBaseURL(");
    v1_1.append(p4);
    v1_1.append(")");
    v0_0.debug(v1_1.toString());
    if ((p4 != null) && (p4.trim().length() != 0)) {
      if ((android.webkit.URLUtil.isHttpUrl(p4)) || (android.webkit.URLUtil.isHttpsUrl(p4))) {
        try {
          StringBuilder v0_6 = new java.net.URL(p4);
        } catch (String v4_1) {
          this.logger.debug(v4_1.toString());
          return;
        }
        if ((v0_6 != null) && (v0_6.getProtocol() != null)) {
          int v1_6;
          this.baseURL = v0_6.getProtocol();
          String v4_6 = new StringBuilder();
          v4_6.append(this.baseURL);
          v4_6.append("://");
          this.baseURL = v4_6.toString();
          String v4_9 = new StringBuilder();
          v4_9.append(this.baseURL);
          if (v0_6.getAuthority() == null) {
            v1_6 = "";
          } else {
            v1_6 = v0_6.getAuthority();
          }
          v4_9.append(v1_6);
          this.baseURL = v4_9.toString();
          String v4_11 = v0_6.getPath();
          if (v4_11 != null) {
            StringBuilder v0_9 = v4_11.lastIndexOf("/");
            if (v0_9 >= null) {
              v4_11 = v4_11.substring(0, v0_9);
            }
          } else {
            v4_11 = "";
          }
          StringBuilder v0_11 = new StringBuilder();
          v0_11.append(this.baseURL);
          v0_11.append(v4_11);
          v0_11.append("/");
          this.baseURL = v0_11.toString();
        }
        String v4_14 = this.logger;
        StringBuilder v0_13 = new StringBuilder();
        v0_13.append("base url:");
        v0_13.append(this.baseURL);
        v4_14.debug(v0_13.toString());
        return;
      } else {
        return;
      }
    } else {
      return;
    }
  }

Method tv.freewheel.renderers.html.MRAIDWebView$downloadHTMLContentTask.doInBackground() calling method java.net.URL.<init>()


  protected varargs String doInBackground(String[] p8)
  {
    this.script = p8[1];
    String v8_4 = p8[0];
    String v2_0 = "";
    String v3 = "";
    if (!android.webkit.URLUtil.isValidUrl(v8_4)) {
      Boolean v0_2 = new StringBuilder();
      v0_2.append("Invalid url:");
      v0_2.append(v8_4);
      v2_0 = v0_2.toString();
    } else {
      this.url = v8_4;
      String v4_0 = 0;
      try {
        while(true) {
          String v8_2 = ((java.net.HttpURLConnection) new java.net.URL(v8_4).openConnection());
          v8_4 = StringBuilder v5_3;
        }
        Boolean v0_5 = new java.io.BufferedReader(new java.io.InputStreamReader(v8_2.getInputStream()));
        while(true) {
          String v4_3 = v0_5.readLine();
          if (v4_3 == null) {
            break;
          }
          StringBuilder v5_6 = new StringBuilder();
          v5_6.append(v3);
          v5_6.append(v4_3);
          v5_6.append("\n");
          v3 = v5_6.toString();
        }
        v0_5.close();
        this.fail = Boolean.valueOf(0);
      } catch (String v8_5) {
        v2_0 = v8_5.toString();
      } catch (Boolean v0_3) {
        v8_2 = 0;
        StringBuilder v1_4 = new StringBuilder();
        v1_4.append("Failed to get content from creative url.");
        v1_4.append(v0_3.toString());
        v2_0 = v1_4.toString();
        if (v8_2 != null) {
          v8_2.disconnect();
        }
      }
      v8_2.setInstanceFollowRedirects(0);
      v8_2.connect();
      if (v8_2.getResponseCode() == 302) {
        v5_3 = v8_2.getHeaderField("Location");
        v4_0++;
        v8_2.disconnect();
        if (v4_0 <= 3) {
        }
      }
    }
    if (!this.fail.booleanValue()) {
      v2_0 = v3;
    }
    return v2_0;
  }

Method tv.freewheel.ad.handler.EventCallbackHandler.parseCallbackUrl() calling method java.net.URL.<init>()


  private void parseCallbackUrl(String p8)
  {
    if ((p8 != 0) && (p8.length() != 0)) {
      int v8_2 = this.getExpandedPingbackUrl(p8);
      this.cachedUrl = v8_2;
      try {
        String v0_1 = new java.net.URL(v8_2).getQuery().split("&");
        this.baseUrl = v8_2.split("\\?")[0];
      } catch (NullPointerException) {
        v0_1 = new String[0];
        this.baseUrl = v8_2;
      }
      int v8_1 = 0;
      while (v8_1 < v0_1.length) {
        java.util.HashMap v2_6 = v0_1[v8_1].split("=");
        if ((v2_6.length != 0) && ((v2_6.length <= 2) && (v2_6[0].length() != 0))) {
          String v3_6 = android.net.Uri.decode(v2_6[0]);
          String v5 = "";
          if (v2_6.length == 2) {
            v5 = android.net.Uri.decode(v2_6[1]);
          }
          if (!v3_6.equals("cr")) {
            this.keys.add(v3_6);
            this.parameterPairs.put(v3_6, v5);
          } else {
            this.crValue = v5.trim();
          }
          v8_1++;
        } else {
          throw new java.net.MalformedURLException("invalid format in query string");
        }
      }
      return;
    } else {
      throw new java.net.MalformedURLException("url is empty");
    }
  }

Method com.google.android.exoplayer2.upstream.DefaultHttpDataSource.c() calling method java.net.URL.<init>()


  private java.net.HttpURLConnection c(com.google.android.exoplayer2.upstream.DataSpec p20)
  {
    java.net.URL v1_4 = new java.net.URL(p20.uri.toString());
    int v2_5 = p20.cne;
    long v12_2 = p20.bnr;
    long v14 = p20.bME;
    boolean v16 = p20.gS(1);
    com.google.android.exoplayer2.upstream.DefaultHttpDataSource v11_0 = this;
    if (this.cnW) {
      boolean v0_2 = 0;
      while(true) {
        boolean v10_0 = (v0_2 + 1);
        if (v0_2 > 20) {
          long v12_0 = v10_0;
          java.net.URL v1_2 = new StringBuilder();
          v1_2.append("Too many redirects: ");
          v1_2.append(v12_0);
          throw new java.net.NoRouteToHostException(v1_2.toString());
        } else {
          long v17 = v12_2;
          long v12_1 = v10_0;
          boolean v0_6 = v11_0.a(v1_4, v2_5, v12_2, v14, v16, 0);
          String v3_2 = v0_6.getResponseCode();
          if ((v3_2 != 300) && ((v3_2 != 301) && ((v3_2 != 302) && ((v3_2 != 303) && ((v2_5 != 0) || ((v3_2 != 307) && (v3_2 != 308))))))) {
            break;
          }
          v2_5 = 0;
          String v3_4 = v0_6.getHeaderField("Location");
          v0_6.disconnect();
          v1_4 = com.google.android.exoplayer2.upstream.DefaultHttpDataSource.a(v1_4, v3_4);
          v11_0 = this;
          v0_2 = v12_1;
          v12_2 = v17;
        }
      }
      return v0_6;
    } else {
      return this.a(v1_4, v2_5, v12_2, v14, v16, 1);
    }
  }

Method com.google.android.exoplayer2.upstream.DefaultHttpDataSource.a() calling method java.net.URL.<init>()


  private static java.net.URL a(java.net.URL p2, String p3)
  {
    if (p3 != null) {
      StringBuilder v0_3 = new java.net.URL(p2, p3);
      String v2_4 = v0_3.getProtocol();
      if (("https".equals(v2_4)) || ("http".equals(v2_4))) {
        return v0_3;
      } else {
        StringBuilder v0_2 = new StringBuilder();
        v0_2.append("Unsupported protocol redirect: ");
        v0_2.append(v2_4);
        throw new java.net.ProtocolException(v0_2.toString());
      }
    } else {
      throw new java.net.ProtocolException("Null location redirect");
    }
  }

Method com.google.gson.internal.bind.TypeAdapters$21.read() calling method java.net.URL.<init>()


  public java.net.URL read(com.google.gson.stream.JsonReader p4)
  {
    java.net.URL v2_1 = 0;
    if (p4.peek() != com.google.gson.stream.JsonToken.NULL) {
      String v4_1 = p4.nextString();
      if (!"null".equals(v4_1)) {
        v2_1 = new java.net.URL(v4_1);
      }
      return v2_1;
    } else {
      p4.nextNull();
      return 0;
    }
  }

Method io.fabric.sdk.android.services.network.HttpRequest.J() calling method java.net.URL.<init>()


  public static String J(CharSequence p7)
  {
    try {
      String v0_3 = new java.net.URL(p7.toString());
      String v7_5 = v0_3.getHost();
      StringBuilder v1_5 = v0_3.getPort();
    } catch (String v7_1) {
      throw new io.fabric.sdk.android.services.network.HttpRequest$HttpRequestException(v7_1);
    }
    if (v1_5 != -1) {
      String v2_1 = new StringBuilder();
      v2_1.append(v7_5);
      v2_1.append(58);
      v2_1.append(Integer.toString(v1_5));
      v7_5 = v2_1.toString();
    }
    try {
      String v7_6 = new java.net.URI;
      v7_6(v0_3.getProtocol(), v7_5, v0_3.getPath(), v0_3.getQuery(), 0);
      String v7_7 = v7_6.toASCIIString();
      String v0_5 = v7_7.indexOf(63);
    } catch (String v7_10) {
      String v0_9 = new java.io.IOException("Parsing URI failed");
      v0_9.initCause(v7_10);
      throw new io.fabric.sdk.android.services.network.HttpRequest$HttpRequestException(v0_9);
    }
    if (v0_5 > null) {
      String v0_6 = (v0_5 + 1);
      if (v0_6 < v7_7.length()) {
        StringBuilder v1_3 = new StringBuilder();
        v1_3.append(v7_7.substring(0, v0_6));
        v1_3.append(v7_7.substring(v0_6).replace("+", "%2B"));
        v7_7 = v1_3.toString();
      }
    }
    return v7_7;
  }

Method io.fabric.sdk.android.services.network.HttpRequest.<init>() calling method java.net.URL.<init>()


  public HttpRequest(CharSequence p2, String p3)
  {
    this.cnZ = 0;
    this.ert = 1;
    this.eru = 0;
    this.bufferSize = 8192;
    try {
      this.url = new java.net.URL(p2.toString());
      this.requestMethod = p3;
      return;
    } catch (java.net.MalformedURLException v2_2) {
      throw new io.fabric.sdk.android.services.network.HttpRequest$HttpRequestException(v2_2);
    }
  }

Method com.google.common.base.FinalizableReferenceQueue$DecoupledLoader.ayS() calling method java.net.URL.<init>()


  java.net.URL ayS()
  {
    String v0_1 = new StringBuilder();
    v0_1.append("com.google.common.base.internal.Finalizer".replace(46, 47));
    v0_1.append(".class");
    String v0_2 = v0_1.toString();
    String v1_2 = this.getClass().getClassLoader().getResource(v0_2);
    if (v1_2 != null) {
      java.net.URL v2_0 = v1_2.toString();
      if (v2_0.endsWith(v0_2)) {
        return new java.net.URL(v1_2, v2_0.substring(0, (v2_0.length() - v0_2.length())));
      } else {
        String v1_5 = new StringBuilder();
        v1_5.append("Unsupported path style: ");
        v1_5.append(v2_0);
        throw new java.io.IOException(v1_5.toString());
      }
    } else {
      throw new java.io.FileNotFoundException(v0_2);
    }
  }

Method com.conviva.platforms.android.AndroidHttpsInterface.a() calling method java.net.URL.<init>()


  public void a(String p9, String p10, String p11, String p12, int p13, com.conviva.api.system.ICallbackInterface p14)
  {
    try {
      if (new java.net.URL(p10).getProtocol().equals("https")) {
        com.conviva.platforms.android.HTTPTask v0_2 = new com.conviva.platforms.android.HTTPTask();
        v0_2.b(p9, p10, p11, p12, p13, p14);
        String v9_3 = new Thread(v0_2);
        if (v9_3 != null) {
          v9_3.start();
        }
        return;
      } else {
        p14.b(0, "plaintext connections not allowed");
        return;
      }
    } catch (String v9_5) {
      if (p14 != null) {
        p14.b(0, v9_5.toString());
      }
      return;
    }
  }

Method com.bumptech.glide.load.model.GlideUrl.ln() calling method java.net.URL.<init>()


  private java.net.URL ln()
  {
    if (this.NH == null) {
      this.NH = new java.net.URL(this.lp());
    }
    return this.NH;
  }

Method com.bumptech.glide.load.data.HttpUrlFetcher.a() calling method java.net.URL.<init>()

Couldn't retrieve source code

Method com.bamtech.shadow.gson.internal.bind.TypeAdapters$21.read() calling method java.net.URL.<init>()


  public java.net.URL read(com.bamtech.shadow.gson.stream.JsonReader p4)
  {
    java.net.URL v2_1 = 0;
    if (p4.peek() != com.bamtech.shadow.gson.stream.JsonToken.NULL) {
      String v4_1 = p4.nextString();
      if (!"null".equals(v4_1)) {
        v2_1 = new java.net.URL(v4_1);
      }
      return v2_1;
    } else {
      p4.nextNull();
      return 0;
    }
  }

Method okhttp3.HttpUrl.url() calling method java.net.URL.<init>()


  public java.net.URL url()
  {
    try {
      return new java.net.URL(this.url);
    } catch (java.net.MalformedURLException v0_2) {
      throw new RuntimeException(v0_2);
    }
  }

Method com.google.common.reflect.ClassPath$Scanner.b() calling method java.net.URL.<init>()


  static java.net.URL b(java.io.File p1, String p2)
  {
    return new java.net.URL(p1.toURI().toURL(), p2);
  }

Method com.conviva.platforms.android.HTTPTask.pJ() calling method java.net.URL.<init>()


  private com.conviva.platforms.android.HTTPTask$ConnectionResult pJ()
  {
    try {
      try {
        com.conviva.platforms.android.HTTPTask$ConnectionResult v2_13 = ((java.net.HttpURLConnection) new java.net.URL(this.Yj).openConnection());
        v2_13.setReadTimeout(this.Yl);
        v2_13.setConnectTimeout(this.Yl);
      } catch (String v0_10) {
        throw v0_10;
      } catch (String v0_8) {
        return new com.conviva.platforms.android.HTTPTask$ConnectionResult(this, 0, v0_8.toString());
      }
      v2_13.setRequestMethod(this.Yi);
      String v0_16;
      String v3_11;
      v2_13.setRequestProperty("Content-Type", this.Ym);
      v2_13.setRequestProperty("User-Agent", com.conviva.platforms.android.AndroidSystemUtils.fX());
      if (!this.Yi.equals("POST")) {
        v3_11 = "";
        v0_16 = -1;
      } else {
        v2_13.setDoOutput(1);
        v2_13.setUseCaches(0);
        String v0_18 = this.Yk.getBytes("UTF-8");
        v2_13.setFixedLengthStreamingMode(v0_18.length);
        try {
          String v3_15 = new java.io.BufferedOutputStream(v2_13.getOutputStream());
          v3_15.write(v0_18);
          v3_15.close();
          try {
            v2_13.connect();
          } catch (String v0_2) {
            v2_13.disconnect();
            throw v0_2;
          } catch (String v0_27) {
            String v3_2 = new com.conviva.platforms.android.HTTPTask$ConnectionResult(this, 0, v0_27.toString());
            v2_13.disconnect();
            return v3_2;
          }
          v0_16 = v2_13.getResponseCode();
          try {
            String v3_19 = new java.io.BufferedInputStream(v2_13.getInputStream());
            byte[] v6_3 = new byte[1024];
            java.io.ByteArrayOutputStream v7_1 = new java.io.ByteArrayOutputStream();
          } catch (String v0_26) {
            throw v0_26;
          } catch (String v0_24) {
            String v3_25 = new com.conviva.platforms.android.HTTPTask$ConnectionResult(this, 0, v0_24.toString());
            v2_13.disconnect();
            return v3_25;
          }
          while(true) {
            int v8 = v3_19.read(v6_3);
            if (v8 == -1) {
              break;
            }
            v7_1.write(v6_3, 0, v8);
          }
          v3_11 = new String(v7_1.toByteArray());
          v2_13.disconnect();
        } catch (String v0_7) {
          throw v0_7;
        } catch (String v0_5) {
          return new com.conviva.platforms.android.HTTPTask$ConnectionResult(this, 0, v0_5.toString());
        } catch (String v0_3) {
          return new com.conviva.platforms.android.HTTPTask$ConnectionResult(this, 0, v0_3.toString());
        }
      }
      if (v0_16 != 200) {
        String v3_22 = new StringBuilder();
        v3_22.append("Status code in HTTP response is not OK: ");
        v3_22.append(v0_16);
        return new com.conviva.platforms.android.HTTPTask$ConnectionResult(this, 0, v3_22.toString());
      } else {
        return new com.conviva.platforms.android.HTTPTask$ConnectionResult(this, 1, v3_11);
      }
    } catch (String v0_15) {
      throw v0_15;
    } catch (String v0_13) {
      return new com.conviva.platforms.android.HTTPTask$ConnectionResult(this, 0, v0_13.toString());
    } catch (String v0_11) {
      return new com.conviva.platforms.android.HTTPTask$ConnectionResult(this, 0, v0_11.toString());
    }
  }

Method com.conviva.api.ClientSettings.ou() calling method java.net.URL.<init>()

Couldn't retrieve source code

Method com.conviva.api.Client.<init>() calling method java.net.URL.<init>()

Couldn't retrieve source code

Method com.adobe.mobile.RequestHandler.bi() calling method java.net.URL.<init>()


  protected static java.net.HttpURLConnection bi(String p3)
  {
    try {
      return ((java.net.HttpURLConnection) new java.net.URL(p3).openConnection());
    } catch (int v3_5) {
      Object[] v1_1 = new Object[1];
      v1_1[0] = v3_5.getLocalizedMessage();
      com.adobe.mobile.StaticMethods.b("Adobe Mobile - Exception opening URL(%s)", v1_1);
      return 0;
    }
  }

Method com.adobe.mobile.RequestHandler.a() calling method java.net.URL.<init>()


  protected static byte[] a(String p11, int p12, String p13, java.util.concurrent.Callable p14, ark>com.adobe.mobile.RequestHandlerark>$HeaderCallback p15)
  {
    Throwable v0 = 0;
    String v3_0 = p11;
    String v4_5 = 0;
    int v2_1 = 0;
    String v5_3 = 0;
    try {
      while (v2_1 <= 21) {
        v5_3 = ((java.net.HttpURLConnection) new java.net.URL(v3_0).openConnection());
        v5_3.setConnectTimeout(2000);
        v5_3.setReadTimeout(p12);
        v5_3.setInstanceFollowRedirects(0);
        v5_3.setRequestProperty("Accept-Language", com.adobe.mobile.StaticMethods.gv());
        v5_3.setRequestProperty("User-Agent", com.adobe.mobile.StaticMethods.fX());
        if (p14 != null) {
          String v4_6 = ((java.util.Map) p14.call());
          if (v4_6 != null) {
            String v4_8 = v4_6.entrySet().iterator();
            while (v4_8.hasNext()) {
              String v6_8 = ((java.util.Map$Entry) v4_8.next());
              v5_3.setRequestProperty(((String) v6_8.getKey()), ((String) v6_8.getValue()));
            }
          }
        }
        String v4_0 = v5_3.getResponseCode();
        if (p15 != null) {
          p15.r(v5_3.getHeaderFields());
        }
        switch (v4_0) {
          case 301:
          case 302:
            v2_1++;
            v3_0 = new java.net.URL(new java.net.URL(v3_0), v5_3.getHeaderField("Location")).toExternalForm();
            String v10_3 = v5_3;
            v5_3 = v4_0;
            v4_5 = v10_3;
            break;
          default:
            if (v4_0 != 200) {
              if (v5_3 != null) {
                v5_3.disconnect();
              }
              return 0;
            } else {
              String v11_18 = v5_3.getInputStream();
              try {
                String v12_14 = new byte[1024];
                String v14_2 = new java.io.ByteArrayOutputStream();
              } catch (String v12_8) {
                v0 = v11_18;
                String v11_5 = v12_8;
              } catch (String v12_4) {
                v4_0 = v5_3;
                String v12_2 = v11_18;
                String v11_3 = v12_4;
                Object[] v15_2 = new Object[2];
                v15_2[0] = p13;
                v15_2[1] = v11_3.getLocalizedMessage();
                com.adobe.mobile.StaticMethods.c("%s - IOException while sending request (%s)", v15_2);
                if (v4_0 != null) {
                  v4_0.disconnect();
                }
                if (v12_2 != null) {
                  try {
                    v12_2.close();
                  } catch (String v11_12) {
                    String v14_8 = new Object[2];
                    v14_8[0] = p13;
                    v14_8[1] = v11_12.getLocalizedMessage();
                    com.adobe.mobile.StaticMethods.c("%s - Unable to close stream (%s)", v14_8);
                  }
                }
                return v0;
              } catch (String v12_3) {
                v4_0 = v5_3;
                v12_2 = v11_18;
                String v11_2 = v12_3;
                Object[] v15_4 = new Object[2];
                v15_4[0] = p13;
                v15_4[1] = v11_2.getLocalizedMessage();
                com.adobe.mobile.StaticMethods.c("%s - Exception while sending request (%s)", v15_4);
                if (v4_0 != null) {
                  v4_0.disconnect();
                }
                if (v12_2 != null) {
                  try {
                    v12_2.close();
                  } catch (String v11_10) {
                    String v14_7 = new Object[2];
                    v14_7[0] = p13;
                    v14_7[1] = v11_10.getLocalizedMessage();
                    com.adobe.mobile.StaticMethods.c("%s - Unable to close stream (%s)", v14_7);
                  }
                }
                return v0;
              } catch (String v12_1) {
                v4_0 = v5_3;
                v12_2 = v11_18;
                String v11_1 = v12_1;
                Object[] v15_3 = new Object[2];
                v15_3[0] = p13;
                v15_3[1] = v11_1.getLocalizedMessage();
                com.adobe.mobile.StaticMethods.c("%s - Unexpected error while sending request (%s)", v15_3);
                if (v4_0 != null) {
                  v4_0.disconnect();
                }
                if (v12_2 != null) {
                  try {
                    v12_2.close();
                  } catch (String v11_7) {
                    String v14_5 = new Object[2];
                    v14_5[0] = p13;
                    v14_5[1] = v11_7.getLocalizedMessage();
                    com.adobe.mobile.StaticMethods.c("%s - Unable to close stream (%s)", v14_5);
                  }
                }
                return v0;
              }
              while(true) {
                Object[] v15_1 = v11_18.read(v12_14);
                if (v15_1 == -1) {
                  break;
                }
                v14_2.write(v12_14, 0, v15_1);
              }
              v11_18.close();
              String v12_11 = v14_2.toByteArray();
              if (v5_3 != null) {
                v5_3.disconnect();
              }
              if (v11_18 != null) {
                try {
                  v11_18.close();
                } catch (String v11_14) {
                  Object[] v15_6 = new Object[2];
                  v15_6[0] = p13;
                  v15_6[1] = v11_14.getLocalizedMessage();
                  com.adobe.mobile.StaticMethods.c("%s - Unable to close stream (%s)", v15_6);
                }
              }
              return v12_11;
            }
            if (v5_3 != null) {
              v5_3.disconnect();
            }
            if (v0 != null) {
              try {
                v0.close();
              } catch (String v12_9) {
                Object[] v15_5 = new Object[2];
                v15_5[0] = p13;
                v15_5[1] = v12_9.getLocalizedMessage();
                com.adobe.mobile.StaticMethods.c("%s - Unable to close stream (%s)", v15_5);
              }
            }
            throw v11_5;
        }
      }
    } catch (String v11_5) {
    } catch (String v11_3) {
      v12_2 = 0;
      v4_0 = v5_3;
    } catch (String v11_2) {
      v12_2 = 0;
      v4_0 = v5_3;
    } catch (String v11_1) {
      v12_2 = 0;
      v4_0 = v5_3;
    } catch (String v11_5) {
      v0 = v12_2;
      v5_3 = v4_0;
    }
    String v14_12 = new Object[3];
    v14_12[0] = p13;
    v14_12[1] = p11;
    v14_12[2] = Integer.valueOf(v2_1);
    com.adobe.mobile.StaticMethods.b("%s - Too many redirects for (%s) - %d", v14_12);
    String v10_4 = v5_3;
    v5_3 = v4_5;
    v4_0 = v10_4;
  }

Method com.adobe.mobile.RemoteDownload.aX() calling method java.net.URL.<init>()


  protected static boolean aX(String p2)
  {
    if ((p2 != 0) && (p2.length() > 0)) {
      try {
        new java.net.URL(p2);
        return 1;
      } catch (java.net.MalformedURLException) {
        return 0;
      }
    } else {
      return 0;
    }
  }

Method com.adobe.mobile.RemoteDownload$DownloadFileTask.bi() calling method java.net.URL.<init>()


  protected static java.net.HttpURLConnection bi(String p3)
  {
    try {
      return ((java.net.HttpURLConnection) new java.net.URL(p3).openConnection());
    } catch (int v3_5) {
      Object[] v1_1 = new Object[1];
      v1_1[0] = v3_5.getLocalizedMessage();
      com.adobe.mobile.StaticMethods.b("Cached Files - Exception opening URL(%s)", v1_1);
      return 0;
    }
  }

Method android.support.v7.app.MediaRouteControllerDialog$FetchArtTask.openInputStreamByScheme() calling method java.net.URL.<init>()


  private java.io.InputStream openInputStreamByScheme(android.net.Uri p3)
  {
    java.io.BufferedInputStream v3_3;
    java.io.BufferedInputStream v0_8 = p3.getScheme().toLowerCase();
    if ((!"android.resource".equals(v0_8)) && ((!"content".equals(v0_8)) && (!"file".equals(v0_8)))) {
      java.io.BufferedInputStream v3_2 = new java.net.URL(p3.toString()).openConnection();
      v3_2.setConnectTimeout(android.support.v7.app.MediaRouteControllerDialog.CONNECTION_TIMEOUT_MILLIS);
      v3_2.setReadTimeout(android.support.v7.app.MediaRouteControllerDialog.CONNECTION_TIMEOUT_MILLIS);
      v3_3 = v3_2.getInputStream();
    } else {
      v3_3 = this.this$0.mContext.getContentResolver().openInputStream(p3);
    }
    java.io.BufferedInputStream v3_4;
    if (v3_3 != null) {
      v3_4 = new java.io.BufferedInputStream(v3_3);
    } else {
      v3_4 = 0;
    }
    return v3_4;
  }