Info Call to Socket API

Description

List of all calls to Server Socket API.

Recommendation

This entry is informative, no recommendations applicable.

Technical details

Method org.spongycastle.x509.PKIXCertPathReviewer.getCRL() calling method java.net.URL.<init>()


  private java.security.cert.X509CRL getCRL(String p7)
  {
    try {
      String v2_4 = new java.net.URL(p7);
    } catch (String v2_8) {
      String v4_4 = new Object[4];
      v4_4[0] = new org.spongycastle.i18n.filter.UntrustedInput(p7);
      v4_4[1] = v2_8.getMessage();
      v4_4[2] = v2_8;
      v4_4[3] = v2_8.getClass().getName();
      throw new org.spongycastle.x509.CertPathReviewerException(new org.spongycastle.i18n.ErrorBundle("org.spongycastle.x509.CertPathReviewerMessages", "CertPathReviewer.loadCrlDistPointError", v4_4));
    }
    if (v2_4.getProtocol().equals("http")) {
      String v2_1 = ((java.net.HttpURLConnection) v2_4.openConnection());
      v2_1.setUseCaches(0);
      v2_1.setDoInput(1);
      v2_1.connect();
      if (v2_1.getResponseCode() != 200) {
        throw new Exception(v2_1.getResponseMessage());
      } else {
        p7 = ((java.security.cert.X509CRL) java.security.cert.CertificateFactory.getInstance("X.509", "SC").generateCRL(v2_1.getInputStream()));
      }
    } else {
      if (!v2_4.getProtocol().equals("https")) {
        p7 = 0;
      } else {
      }
    }
    return p7;
  }

Method com.sophos.smsec.plugin.webfiltering.ui.BrowserWarningActivity.a() calling method java.net.URL.<init>()


  private void a(android.support.v7.app.AlertDialog$Builder p14, android.view.View p15)
  {
    int v0_0 = this.a;
    if (v0_0 != 0) {
      com.sophos.smsec.plugin.webfiltering.WebFilterCategories v1 = 0;
      if (!v0_0.isBlackListed()) {
        int v0_1 = this.a.getScanQueryResult().getCatagorization();
        if (v0_1 > 0) {
          v1 = com.sophos.smsec.plugin.webfiltering.WebFilterCategories.sxlCategory2Category(v0_1);
        }
      }
      int v0_25 = ((android.widget.TextView) p15.findViewById(com.sophos.smsec.plugin.webfiltering.k$c.webfilter_siteLabel));
      int v2_3 = ((android.widget.TextView) p15.findViewById(com.sophos.smsec.plugin.webfiltering.k$c.webfilter_threatLabel));
      android.widget.TextView v3_2 = ((android.widget.TextView) p15.findViewById(com.sophos.smsec.plugin.webfiltering.k$c.webfilter_messageLabel));
      com.sophos.smsec.plugin.webfiltering.FilterMode v4_0 = com.sophos.smsec.plugin.webfiltering.u.a(this.getApplicationContext());
      try {
        int v5_1 = new java.net.URL(this.a.getPagesUri());
        int v6_2 = new java.net.URL;
        v6_2(v5_1.getProtocol(), v5_1.getHost(), v5_1.getPort(), v5_1.getPath(), 0);
        v0_25.setText(v6_2.toString());
      } catch (java.net.MalformedURLException) {
        v0_25.setText(this.a.getPagesUri());
      } catch (Exception) {
        v0_25.setText(this.a.getPagesUri());
      }
      int v0_7;
      int v7_2;
      if (!this.a.isBlackListed()) {
        if ((!this.a.isScanResultMalicious().booleanValue()) || ((v4_0.equals(com.sophos.smsec.plugin.webfiltering.FilterMode.NEVER)) && (v1 != null))) {
          v0_7 = 1;
          v7_2 = 0;
        } else {
          com.sophos.smsec.core.statistics.c.a(this, (v4_0.equals(com.sophos.smsec.plugin.webfiltering.FilterMode.MINIMAL) ^ 1));
          p14.setTitle(this.getString(com.sophos.smsec.plugin.webfiltering.k$f.webfilter_malicious_site_browsed_tile));
          int v0_46 = this.a.getScanQueryResult().getThreatName();
          if ((v0_46 == 0) || (v0_46.length() == 0)) {
            v0_46 = "MAL/HtmlGen-A";
          }
          int v7_6 = this.getString(com.sophos.smsec.plugin.webfiltering.k$f.webfilter_threat_identified);
          Object[] v8_1 = new Object[1];
          v8_1[0] = v0_46;
          v2_3.setText(String.format(v7_6, v8_1));
          if ((v4_0.equals(com.sophos.smsec.plugin.webfiltering.FilterMode.MINIMAL)) && (v1 != null)) {
            int v0_6 = com.sophos.smsec.plugin.webfiltering.u.a(this.getApplicationContext(), v1);
            if (v0_6.equals(com.sophos.smsec.plugin.webfiltering.FilterMode.MAXIMAL)) {
              v4_0 = v0_6;
              v0_7 = 1;
              v7_2 = 1;
              if (v0_7 != 0) {
                p14.setTitle(this.getString(com.sophos.smsec.plugin.webfiltering.k$f.webfilter_inopportune_site_browsed_tile));
                v3_2.setText(com.sophos.smsec.plugin.webfiltering.k$f.webfilter_inopportune_site_browsed_message);
                if (v1 != null) {
                  v2_3.setText(this.getString(v1.getInfo()));
                  v4_0 = com.sophos.smsec.plugin.webfiltering.u.a(this.getApplicationContext(), v1);
                }
              }
              int v2_0 = -1;
              if (v4_0.equals(com.sophos.smsec.plugin.webfiltering.FilterMode.MINIMAL)) {
                p14.setPositiveButton(com.sophos.smsec.plugin.webfiltering.k$f.webfilter_btnContinue, new ark>com.sophos.smsec.plugin.webfiltering.ui.BrowserWarningActivityark>$3(this));
                if (v7_2 == 0) {
                  if (v1 != null) {
                    v2_0 = v1.getSxlCategory();
                  }
                  com.sophos.smsec.core.statistics.c.a(this, v2_0, 0);
                }
              } else {
                this.b = 1;
                int v15_3 = ((android.widget.CheckBox) p15.findViewById(com.sophos.smsec.plugin.webfiltering.k$c.wf_checkIgnore));
                if (v15_3 != 0) {
                  v15_3.setEnabled(0);
                  v15_3.setVisibility(8);
                }
                if (v7_2 == 0) {
                  if (v1 != null) {
                    v2_0 = v1.getSxlCategory();
                  }
                  com.sophos.smsec.core.statistics.c.a(this, v2_0, 1);
                }
              }
              p14.setNegativeButton(com.sophos.smsec.plugin.webfiltering.k$f.webfilter_btnBlock, new ark>com.sophos.smsec.plugin.webfiltering.ui.BrowserWarningActivityark>$4(this));
              return;
            }
          }
          v0_7 = 0;
          v7_2 = 1;
        }
      } else {
        com.sophos.smsec.core.statistics.c.a(this);
        p14.setTitle(this.getString(com.sophos.smsec.plugin.webfiltering.k$f.webfilter_inopportune_site_browsed_tile));
        v3_2.setText(com.sophos.smsec.plugin.webfiltering.k$f.webfilter_inopportune_site_browsed_message);
        v2_3.setText(com.sophos.smsec.plugin.webfiltering.k$f.wf_blacklist_info);
        v4_0 = com.sophos.smsec.plugin.webfiltering.FilterMode.MAXIMAL;
        v0_7 = 0;
        v7_2 = 1;
      }
    } else {
      return;
    }
  }

Method org.jsoup.helper.HttpConnection$Response.serialiseRequestUrl() calling method java.net.URL.<init>()


  private static void serialiseRequestUrl(org.jsoup.Connection$Request p7)
  {
    int v0_1;
    int v0_0 = p7.url();
    String v1_0 = org.jsoup.helper.StringUtil.stringBuilder();
    v1_0.append(v0_0.getProtocol());
    v1_0.append("://");
    v1_0.append(v0_0.getAuthority());
    v1_0.append(v0_0.getPath());
    v1_0.append("?");
    if (v0_0.getQuery() == null) {
      v0_1 = 1;
    } else {
      v1_0.append(v0_0.getQuery());
      v0_1 = 0;
    }
    java.util.Iterator v2_5 = p7.data().iterator();
    while (v2_5.hasNext()) {
      String v4_2 = ((org.jsoup.Connection$KeyVal) v2_5.next());
      org.jsoup.helper.Validate.isFalse(v4_2.hasInputStream(), "InputStream data not supported in URL query string.");
      if (v0_1 != 0) {
        v0_1 = 0;
      } else {
        v1_0.append(38);
      }
      v1_0.append(java.net.URLEncoder.encode(v4_2.key(), "UTF-8"));
      v1_0.append(61);
      v1_0.append(java.net.URLEncoder.encode(v4_2.value(), "UTF-8"));
    }
    p7.url(new java.net.URL(v1_0.toString()));
    p7.data().clear();
    return;
  }

Method org.jscep.transport.c.a() calling method java.net.URL.<init>()


  private java.net.URL a(org.jscep.transport.request.Operation p3, String p4)
  {
    try {
      StringBuilder v1_1 = new StringBuilder();
      v1_1.append(this.a(p3).toExternalForm());
      v1_1.append("&message=");
      v1_1.append(java.net.URLEncoder.encode(p4, "UTF-8"));
      return new java.net.URL(v1_1.toString());
    } catch (java.io.UnsupportedEncodingException v3_5) {
      throw new org.jscep.transport.TransportException(v3_5);
    } catch (java.io.UnsupportedEncodingException v3_4) {
      throw new org.jscep.transport.TransportException(v3_4);
    }
  }

Method org.simpleframework.xml.transform.URLTransform.read() calling method java.net.URL.<init>()


  public java.net.URL read(String p2)
  {
    return new java.net.URL(p2);
  }

Method org.jsoup.helper.HttpConnection.url() calling method java.net.URL.<init>()


  public org.jsoup.Connection url(String p5)
  {
    org.jsoup.helper.Validate.notEmpty(p5, "Must supply a valid URL");
    try {
      this.req.url(new java.net.URL(org.jsoup.helper.HttpConnection.encodeUrl(p5)));
      return this;
    } catch (java.net.MalformedURLException v0_2) {
      StringBuilder v2_1 = new StringBuilder();
      v2_1.append("Malformed URL: ");
      v2_1.append(p5);
      throw new IllegalArgumentException(v2_1.toString(), v0_2);
    }
  }

Method org.jsoup.helper.HttpConnection.encodeUrl() calling method java.net.URL.<init>()


  static java.net.URL encodeUrl(java.net.URL p3)
  {
    try {
      return new java.net.URL(new java.net.URI(p3.toExternalForm().replaceAll(" ", "%20")).toASCIIString());
    } catch (Exception) {
      return p3;
    }
  }

Method org.jsoup.helper.HttpConnection.encodeUrl() calling method java.net.URL.<init>()


  private static String encodeUrl(String p1)
  {
    try {
      String v1_1 = org.jsoup.helper.HttpConnection.encodeUrl(new java.net.URL(p1)).toExternalForm();
      return v1_1;
    } catch (Exception) {
      return v1_1;
    }
  }

Method org.jscep.transport.a.a() calling method java.net.URL.<init>()


  public final java.net.URL a(org.jscep.transport.request.Operation p4)
  {
    try {
      StringBuilder v1_1 = new StringBuilder();
      v1_1.append(this.a.toExternalForm());
      v1_1.append("?operation=");
      v1_1.append(p4.getName());
      return new java.net.URL(v1_1.toString());
    } catch (java.net.MalformedURLException v4_3) {
      throw new org.jscep.transport.TransportException(v4_3);
    }
  }

Method com.microsoft.aad.adal.WebFingerMetadataRequestor.buildWebFingerUrl() calling method java.net.URL.<init>()


  static java.net.URL buildWebFingerUrl(java.net.URL p3, com.microsoft.aad.adal.DRSMetadata p4)
  {
    String v0_4 = new java.net.URL(p4.getIdentityProviderService().getPassiveAuthEndpoint());
    java.net.URL v4_7 = new StringBuilder("https://");
    v4_7.append(v0_4.getHost());
    v4_7.append("/.well-known/webfinger?resource=");
    v4_7.append(p3.toString());
    String v3_2 = v4_7.toString();
    String v1_1 = new StringBuilder();
    v1_1.append("WebFinger URL: ");
    v1_1.append(v3_2);
    com.microsoft.aad.adal.Logger.i(com.microsoft.aad.adal.WebFingerMetadataRequestor.TAG, "Validator will use WebFinger URL. ", v1_1.toString());
    return new java.net.URL(v3_2);
  }

Method com.microsoft.aad.adal.DRSMetadataRequestor.requestDrsDiscoveryInternal() calling method java.net.URL.<init>()


  private com.microsoft.aad.adal.DRSMetadata requestDrsDiscoveryInternal(com.microsoft.aad.adal.DRSMetadataRequestor$Type p4, String p5)
  {
    try {
      com.microsoft.aad.adal.ADALError v0_2 = new java.net.URL(this.buildRequestUrlByType(p4, p5));
      com.microsoft.aad.adal.AuthenticationException v4_11 = new java.util.HashMap();
      v4_11.put("Accept", "application/json");
    } catch (java.net.MalformedURLException) {
      throw new com.microsoft.aad.adal.AuthenticationException(com.microsoft.aad.adal.ADALError.DRS_METADATA_URL_INVALID);
    }
    if (this.getCorrelationId() != null) {
      v4_11.put("client-request-id", this.getCorrelationId().toString());
    }
    try {
      com.microsoft.aad.adal.AuthenticationException v4_4 = this.getWebrequestHandler().sendGet(v0_2, v4_11);
      String v5_5 = v4_4.getStatusCode();
    } catch (com.microsoft.aad.adal.AuthenticationException v4_12) {
      throw v4_12;
    } catch (java.io.IOException) {
      throw new com.microsoft.aad.adal.AuthenticationException(com.microsoft.aad.adal.ADALError.IO_EXCEPTION);
    }
    if (200 != v5_5) {
      StringBuilder v1_3 = new StringBuilder();
      v1_3.append("Unexpected error code: [");
      v1_3.append(v5_5);
      v1_3.append("]");
      throw new com.microsoft.aad.adal.AuthenticationException(com.microsoft.aad.adal.ADALError.DRS_FAILED_SERVER_ERROR, v1_3.toString());
    } else {
      return this.parseMetadata(v4_4);
    }
  }

Method com.microsoft.aad.adal.BrokerProxy.canSwitchToBroker() calling method java.net.URL.<init>()


  public com.microsoft.aad.adal.BrokerProxy$SwitchToBroker canSwitchToBroker(String p5)
  {
    try {
      com.microsoft.aad.adal.BrokerProxy$SwitchToBroker v5_8;
      String v0_1 = new java.net.URL(p5);
      com.microsoft.aad.adal.BrokerProxy$SwitchToBroker v5_9 = this.mContext.getPackageName();
      int v2 = 1;
    } catch (java.net.MalformedURLException) {
      throw new IllegalArgumentException(com.microsoft.aad.adal.ADALError.DEVELOPER_AUTHORITY_IS_NOT_VALID_URL.name());
    }
    if ((!com.microsoft.aad.adal.AuthenticationSettings.INSTANCE.getUseBroker()) || ((v5_9.equalsIgnoreCase(com.microsoft.aad.adal.AuthenticationSettings.INSTANCE.getBrokerPackageName())) || ((v5_9.equalsIgnoreCase("com.azure.authenticator")) || ((!this.verifyAuthenticator(this.mAcctManager)) || (com.microsoft.aad.adal.UrlExtensions.isADFSAuthority(v0_1)))))) {
      v5_8 = 0;
    } else {
      v5_8 = 1;
    }
    if (v5_8 != null) {
      if (!this.isBrokerAccountServiceSupported()) {
        if ((v5_8 == null) || (!this.checkAccount(this.mAcctManager, "", ""))) {
          v2 = 0;
        }
        if (v2 != 0) {
          try {
            this.verifyBrokerPermissionsAPI23AndHigher();
          } catch (com.microsoft.aad.adal.UsageAuthenticationException) {
            com.microsoft.aad.adal.Logger.v("BrokerProxy:canSwitchToBroker", "Missing GET_ACCOUNTS permission, cannot switch to broker.");
            return com.microsoft.aad.adal.BrokerProxy$SwitchToBroker.NEED_PERMISSIONS_TO_SWITCH_TO_BROKER;
          }
        } else {
          com.microsoft.aad.adal.Logger.v("BrokerProxy:canSwitchToBroker", "No valid account existed in broker, cannot switch to broker for auth.");
          return com.microsoft.aad.adal.BrokerProxy$SwitchToBroker.CANNOT_SWITCH_TO_BROKER;
        }
      }
      return com.microsoft.aad.adal.BrokerProxy$SwitchToBroker.CAN_SWITCH_TO_BROKER;
    } else {
      com.microsoft.aad.adal.Logger.v("BrokerProxy:canSwitchToBroker", "Broker auth is turned off or no valid broker is available on the device, cannot switch to broker.");
      return com.microsoft.aad.adal.BrokerProxy$SwitchToBroker.CANNOT_SWITCH_TO_BROKER;
    }
  }

Method org.jsoup.helper.StringUtil.resolve() calling method java.net.URL.<init>()


  public static java.net.URL resolve(java.net.URL p6, String p7)
  {
    if (p7.startsWith("?")) {
      java.net.URL v0_11 = new StringBuilder();
      v0_11.append(p6.getPath());
      v0_11.append(p7);
      p7 = v0_11.toString();
    }
    if ((p7.indexOf(46) == 0) && (p6.getFile().indexOf(47) != 0)) {
      String v1_1 = p6.getProtocol();
      String v2 = p6.getHost();
      int v3 = p6.getPort();
      StringBuilder v4_1 = new StringBuilder();
      v4_1.append("/");
      v4_1.append(p6.getFile());
      p6 = new java.net.URL(v1_1, v2, v3, v4_1.toString());
    }
    return new java.net.URL(p6, p7);
  }

Method org.jsoup.helper.StringUtil.resolve() calling method java.net.URL.<init>()


  public static String resolve(String p1, String p2)
  {
    try {
      try {
        return org.jsoup.helper.StringUtil.resolve(new java.net.URL(p1), p2).toExternalForm();
      } catch (java.net.MalformedURLException) {
        return "";
      }
    } catch (java.net.MalformedURLException) {
      return new java.net.URL(p2).toExternalForm();
    }
    return org.jsoup.helper.StringUtil.resolve(new java.net.URL(p1), p2).toExternalForm();
  }

Method io.fabric.sdk.android.services.network.HttpRequest.a() calling method java.net.URL.<init>()


  public static String a(CharSequence p7)
  {
    try {
      String v3;
      String v0_3 = new java.net.URL(p7.toString());
      String v7_8 = v0_3.getHost();
      StringBuilder v1_5 = v0_3.getPort();
    } catch (String v7_1) {
      throw new ark>io.fabric.sdk.android.services.network.HttpRequestark>$HttpRequestException(v7_1);
    }
    if (v1_5 == -1) {
      v3 = v7_8;
    } else {
      String v2_1 = new StringBuilder();
      v2_1.append(v7_8);
      v2_1.append(58);
      v2_1.append(Integer.toString(v1_5));
      v3 = v2_1.toString();
    }
    try {
      String v7_6 = new java.net.URI;
      v7_6(v0_3.getProtocol(), v3, v0_3.getPath(), v0_3.getQuery(), v0_3.getRef());
      String v7_7 = v7_6.toASCIIString();
      String v0_5 = v7_7.indexOf(63);
    } catch (String v7_12) {
      String v0_10 = new java.io.IOException("Parsing URI failed");
      v0_10.initCause(v7_12);
      throw new ark>io.fabric.sdk.android.services.network.HttpRequestark>$HttpRequestException(v0_10);
    }
    if (v0_5 > null) {
      String v0_6 = (v0_5 + 1);
      if (v0_6 < v7_7.length()) {
        StringBuilder v1_3 = new StringBuilder();
        v1_3.append(v7_7.substring(0, v0_6));
        v1_3.append(v7_7.substring(v0_6).replace("+", "%2B").replace("#", "%23"));
        v7_7 = v1_3.toString();
      }
    }
    return v7_7;
  }

Method io.fabric.sdk.android.services.network.HttpRequest.<init>() calling method java.net.URL.<init>()


  public HttpRequest(CharSequence p2, String p3)
  {
    this.d = 0;
    this.h = 1;
    this.i = 0;
    this.j = 8192;
    try {
      this.a = new java.net.URL(p2.toString());
      this.e = p3;
      return;
    } catch (java.net.MalformedURLException v2_2) {
      throw new io.fabric.sdk.android.services.network.HttpRequest$HttpRequestException(v2_2);
    }
  }

Method com.squareup.okhttp.HttpUrl.url() calling method java.net.URL.<init>()


  public java.net.URL url()
  {
    try {
      return new java.net.URL(this.url);
    } catch (java.net.MalformedURLException v0_2) {
      throw new RuntimeException(v0_2);
    }
  }

Method com.sophos.sxl4.a.a() calling method java.net.URL.<init>()


  static ark>com.sophos.sxl4.aark>pi.lookup.LookupProtos$Response a(ark>com.sophos.sxl4.aark>pi.lookup.LookupProtos$Request p5)
  {
    javax.net.ssl.HttpsURLConnection v0_3 = ((javax.net.ssl.HttpsURLConnection) new java.net.URL("https://4.sophosxl.net/lookup").openConnection());
    try {
      v0_3.setReadTimeout(10000);
      v0_3.setConnectTimeout(10000);
      v0_3.setRequestMethod("POST");
      v0_3.setRequestProperty("Content-Type", "application/octet-stream");
      v0_3.setDoOutput(1);
      v0_3.connect();
      Throwable v1_4 = new java.io.BufferedOutputStream(v0_3.getOutputStream());
      Throwable v2_2 = 0;
      try {
        p5.writeTo(v1_4);
      } catch (Throwable v3_0) {
        if (v2_2 == null) {
          v1_4.close();
        } else {
          try {
            v1_4.close();
          } catch (Throwable v1_5) {
            v2_2.addSuppressed(v1_5);
          }
        }
        throw v3_0;
      } catch (Throwable v2_2) {
        throw v2_2;
      }
      v1_4.close();
      Throwable v1_7 = new java.io.BufferedInputStream(v0_3.getInputStream());
      try {
        Throwable v2_3 = ark>com.sophos.sxl4.aark>pi.lookup.LookupProtos$Response.parseFrom(v1_7);
      } catch (Throwable v3_2) {
        if (v2_3 == null) {
          v1_7.close();
        } else {
          try {
            v1_7.close();
          } catch (Throwable v1_8) {
            v2_3.addSuppressed(v1_8);
          }
        }
        throw v3_2;
      } catch (Throwable v2_3) {
        throw v2_3;
      }
      v1_7.close();
      v0_3.disconnect();
      return v2_3;
    } catch (String v5_4) {
      v0_3.disconnect();
      throw v5_4;
    } catch (Throwable v1_9) {
      Throwable v3_4 = new StringBuilder();
      v3_4.append("IOException while transmitting an SXL4 message (id = ");
      v3_4.append(p5.getId());
      v3_4.append(").");
      com.sophos.smsec.core.smsectrace.d.d("Sxl4Connection", v3_4.toString());
      throw v1_9;
    }
  }

Method com.sophos.smsec.core.updateengine.reader.j.a() calling method java.net.URL.<init>()


  public int a(String p8, java.io.OutputStream p9)
  {
    java.io.IOException v8_2 = p8.replace("http:", "https:");
    try {
      java.io.InputStream v1_1 = 0;
      try {
        String v0_2 = ((java.net.HttpURLConnection) new java.net.URL(v8_2).openConnection());
        try {
          v0_2.setUseCaches(0);
          v0_2.setDefaultUseCaches(0);
          v0_2.setInstanceFollowRedirects(0);
          v0_2.setAllowUserInteraction(0);
          v0_2.setRequestMethod("GET");
          java.net.HttpURLConnection.setFollowRedirects(1);
          v0_2.connect();
          byte[] v3_2 = v0_2.getResponseCode();
        } catch (String v9_1) {
          byte[] v3_6 = new StringBuilder();
          v3_6.append("Https request failed for URL ");
          v3_6.append(v8_2);
          com.sophos.smsec.core.smsectrace.d.b(v3_6.toString(), v9_1);
          if (v1_1 == null) {
            if (v0_2 != null) {
              v0_2.disconnect();
            }
          } else {
            v1_1.close();
          }
          return 0;
        }
        if (v3_2 == 200) {
          v1_1 = v0_2.getInputStream();
          byte[] v3_4 = new byte[1024];
          int v4_1 = v1_1.read(v3_4);
          int v5 = v4_1;
          while (v4_1 != -1) {
            if (this.a != null) {
              this.a.update(v3_4, 0, v4_1);
            }
            p9.write(v3_4, 0, v4_1);
            v4_1 = v1_1.read(v3_4);
            v5 += v4_1;
          }
          if (v1_1 == null) {
            if (v0_2 != null) {
              v0_2.disconnect();
            }
          } else {
            v1_1.close();
          }
          return v5;
        } else {
          String v9_6 = new StringBuilder();
          v9_6.append("Https request failed StatusCode:");
          v9_6.append(v3_2);
          v9_6.append(" for URL ");
          v9_6.append(v8_2);
          com.sophos.smsec.core.smsectrace.d.g(v9_6.toString());
          if (v0_2 != null) {
            try {
              v0_2.disconnect();
            } catch (java.io.IOException v8_7) {
              com.sophos.smsec.core.smsectrace.d.c("Cannot close inputstream", v8_7);
            }
          }
          return 0;
        }
      } catch (java.io.IOException v8_1) {
        v0_2 = 0;
        if (v1_1 == null) {
          if (v0_2 != null) {
            v0_2.disconnect();
          }
        } else {
          v1_1.close();
        }
        throw v8_1;
      } catch (String v9_1) {
        v0_2 = 0;
      } catch (java.io.IOException v8_1) {
      }
    } catch (java.net.MalformedURLException) {
      return 503;
    }
  }

Method com.sophos.smsec.cloud.azure.b.a() calling method java.net.URL.<init>()


  private com.sophos.smsec.cloud.azure.Response a(String p8, String p9, String p10, String p11)
  {
    java.io.Closeable[] v0_0 = 0;
    try {
      try {
        String v1_2 = ((javax.net.ssl.HttpsURLConnection) new java.net.URL(p9).openConnection());
        try {
          v1_2.setRequestMethod(p10);
        } catch (java.io.IOException v8_1) {
          com.sophos.smsec.core.smsectrace.d.c("CentralApi", "callCentralApi: ", v8_1);
          java.io.IOException v8_2 = new java.io.Closeable[2];
          v8_2[0] = 0;
          v8_2[1] = 0;
          ark>com.sophos.smsec.cloud.azure.bark>.a(v8_2);
          return 0;
        }
        if (p11 != null) {
          v1_2.setRequestProperty("Content-Type", "application/json");
        }
        java.io.BufferedWriter v10_4;
        java.io.IOException v8_4;
        String v4_2 = new StringBuilder();
        v4_2.append("Bearer ");
        v4_2.append(p8);
        v1_2.setRequestProperty("Authorization", v4_2.toString());
        v1_2.connect();
        try {
          if (p11 == null) {
            v8_4 = 0;
            v10_4 = 0;
          } else {
            v8_4 = v1_2.getOutputStream();
            v10_4 = new java.io.BufferedWriter(new java.io.OutputStreamWriter(v8_4, "UTF-8"));
            v10_4.write(p11);
            v10_4.flush();
          }
        } catch (Throwable v11_6) {
          v0_0 = v10_4;
          Throwable v11_2 = v8_4;
          v8_4 = v11_6;
          java.io.BufferedWriter v10_8 = new java.io.Closeable[2];
          v10_8[0] = v0_0;
          v10_8[1] = v11_2;
          ark>com.sophos.smsec.cloud.azure.bark>.a(v10_8);
          throw v8_4;
        } catch (Throwable v11_5) {
          v11_2 = v8_4;
          v8_4 = v11_5;
          try {
            com.sophos.smsec.core.smsectrace.d.c("CentralApi", "callCentralApi: ", v8_4);
            java.io.IOException v8_6 = new java.io.Closeable[2];
            v8_6[0] = v10_4;
            v8_6[1] = v11_2;
            ark>com.sophos.smsec.cloud.azure.bark>.a(v8_6);
            return 0;
          } catch (java.io.IOException v8_4) {
            v0_0 = v10_4;
          }
        }
        Throwable v11_4 = new com.sophos.smsec.cloud.azure.Response();
        v11_4.setStatusCode(v1_2.getResponseCode());
        if (v1_2.getErrorStream() != null) {
          v11_4.setError(ark>com.sophos.smsec.cloud.azure.bark>.a(v1_2.getErrorStream()));
        }
        ark>com.sophos.smsec.cloud.azure.bark>.a(v1_2, v11_4);
        java.io.Closeable[] v0_1 = new java.io.Closeable[2];
        v0_1[0] = v10_4;
        v0_1[1] = v8_4;
        ark>com.sophos.smsec.cloud.azure.bark>.a(v0_1);
        return v11_4;
      } catch (java.io.IOException v8_4) {
        v11_2 = 0;
      } catch (java.io.IOException v8_4) {
        v10_4 = 0;
        v11_2 = 0;
      }
    } catch (java.io.IOException v8_5) {
      com.sophos.smsec.core.smsectrace.d.c("CentralApi", "callCentralApi: ", v8_5);
      return 0;
    }
  }

Method com.sophos.simplesxl31.a.a() calling method java.net.URL.<init>()


  public java.io.InputStream a(String p2)
  {
    this.a = ((java.net.HttpURLConnection) new java.net.URL(p2).openConnection());
    this.a.setReadTimeout(10000);
    this.a.setConnectTimeout(10000);
    this.a.setRequestMethod("GET");
    this.a.connect();
    return new java.io.BufferedInputStream(this.a.getInputStream());
  }

Method com.sophos.nge.utils.c.a() calling method java.net.URL.<init>()


  private int a(String p9, java.io.OutputStream p10)
  {
    try {
      java.io.InputStream v2 = 0;
      try {
        String v0_2 = ((javax.net.ssl.HttpsURLConnection) new java.net.URL(p9).openConnection());
        try {
          v0_2.setUseCaches(0);
          v0_2.setDefaultUseCaches(0);
          v0_2.setInstanceFollowRedirects(0);
          v0_2.setAllowUserInteraction(0);
          v0_2.setConnectTimeout(1000);
          v0_2.setRequestMethod("GET");
          java.net.HttpURLConnection.setFollowRedirects(1);
          v0_2.connect();
          int v5_1 = v0_2.getResponseCode();
        } catch (Exception v9_1) {
          int v5_2 = 0;
          int v4_8 = new StringBuilder();
          v4_8.append("Error reading data ");
          v4_8.append(v9_1.toString());
          com.sophos.smsec.core.smsectrace.d.c("nge_sta", v4_8.toString());
          if (v2 != null) {
            v2.close();
          }
          if (v0_2 == null) {
            if (v5_2 != 0) {
              return 0;
            } else {
              return 2;
            }
          } else {
            v0_2.disconnect();
          }
        }
        if (v5_1 != 404) {
          if (v5_1 == 200) {
            v2 = v0_2.getInputStream();
            Exception v9_6 = new byte[4096];
            int v4_4 = v2.read(v9_6);
            v5_2 = v4_4;
            while (v4_4 != -1) {
              try {
                p10.write(v9_6, 0, v4_4);
                v4_4 = v2.read(v9_6);
                v5_2 += v4_4;
              } catch (Exception v9_1) {
              }
            }
            if (v2 != null) {
              v2.close();
            }
            if (v0_2 == null) {
            } else {
              v0_2.disconnect();
            }
          } else {
            int v4_6 = new StringBuilder();
            v4_6.append("Https request failed StatusCode:");
            v4_6.append(v5_1);
            v4_6.append(" for URL ");
            v4_6.append(p9);
            com.sophos.smsec.core.smsectrace.d.c("nge_sta", v4_6.toString());
            if (v0_2 != null) {
              try {
                v0_2.disconnect();
              } catch (Exception v9_12) {
                com.sophos.smsec.core.smsectrace.d.b("nge_sta", "Cannot close inputstream", v9_12);
              }
            }
            return 2;
          }
        } else {
          int v6_1 = new StringBuilder();
          v6_1.append("Https request failed StatusCode:");
          v6_1.append(v5_1);
          v6_1.append(" for URL ");
          v6_1.append(p9);
          com.sophos.smsec.core.smsectrace.d.b("nge_sta", v6_1.toString());
          if (v0_2 != null) {
            try {
              v0_2.disconnect();
            } catch (Exception v9_3) {
              com.sophos.smsec.core.smsectrace.d.b("nge_sta", "Cannot close inputstream", v9_3);
            }
          }
          return 1;
        }
      } catch (Exception v9_4) {
        v0_2 = 0;
        if (v2 == null) {
          if (v0_2 != null) {
            v0_2.disconnect();
          }
        } else {
          v2.close();
        }
        throw v9_4;
      } catch (Exception v9_1) {
        v0_2 = 0;
      } catch (Exception v9_4) {
      }
    } catch (java.net.MalformedURLException) {
      return 503;
    }
  }

Method com.sophos.nge.networksec.certpinning.HttpsSecCheck.b() calling method java.net.URL.<init>()


  public com.sophos.nge.networksec.certpinning.HttpsSecCheck$ESimpleCheckResult b(String p6, android.net.Network p7)
  {
    com.sophos.nge.networksec.certpinning.HttpsSecCheck$ESimpleCheckResult v0_0 = com.sophos.nge.networksec.certpinning.HttpsSecCheck$ESimpleCheckResult.CHECK_RESULT_FALSE;
    try {
      java.net.HttpURLConnection v2;
      String v1_3 = new java.net.URL(p6);
      v2 = 0;
      try {
        if ((p7 == null) || (android.os.Build$VERSION.SDK_INT < 21)) {
          v2 = ((java.net.HttpURLConnection) v1_3.openConnection());
          v2.addRequestProperty("Accept-Language", "en-US,en;q=0.8");
          v2.setUseCaches(0);
          v2.setDefaultUseCaches(0);
          v2.setInstanceFollowRedirects(0);
          v2.setAllowUserInteraction(0);
          v2.setRequestMethod("GET");
          v2.setConnectTimeout(5000);
          v2.setReadTimeout(5000);
          v2.connect();
          String v7_11 = v2.getResponseCode();
          if (v7_11 != 404) {
            if ((v7_11 != 200) && ((v7_11 == 302) || ((v7_11 == 301) || ((v7_11 == 303) || (v7_11 == 307))))) {
              int v6_8 = v2.getHeaderField("Location");
              if (v6_8 != 0) {
                String v7_13 = new StringBuilder();
                v7_13.append("https://");
                v7_13.append(v1_3.getAuthority());
                if (v6_8.startsWith(v7_13.toString())) {
                  v0_0 = com.sophos.nge.networksec.certpinning.HttpsSecCheck$ESimpleCheckResult.CHECK_RESULT_TRUE;
                }
              }
            }
          } else {
            String v1_6 = new StringBuilder();
            v1_6.append("checkHttpUrlRedirectToHttps Https request failed StatusCode:");
            v1_6.append(v7_11);
            v1_6.append(" for URL ");
            v1_6.append(p6);
            com.sophos.smsec.core.smsectrace.d.e("NGEHSC", v1_6.toString());
            v0_0 = com.sophos.nge.networksec.certpinning.HttpsSecCheck$ESimpleCheckResult.CHECK_RESULT_FALSE;
          }
          if (v2 != null) {
            v2.disconnect();
          }
        } else {
          v2 = ((java.net.HttpURLConnection) p7.openConnection(v1_3));
        }
      } catch (int v6_16) {
        if (v2 != null) {
          try {
            v2.disconnect();
          } catch (String v7_1) {
            com.sophos.smsec.core.smsectrace.d.d("NGEHSC", "Cannot close inputstream", v7_1);
          }
        }
        throw v6_16;
      } catch (int v6_15) {
        com.sophos.smsec.core.smsectrace.d.d("NGEHSC", "checkHttpUrlRedirectToHttps Https request failed", v6_15);
        v0_0 = com.sophos.nge.networksec.certpinning.HttpsSecCheck$ESimpleCheckResult.CHECK_RESULT_ERROR;
        if (v2 == null) {
        } else {
          v2.disconnect();
        }
      } catch (int v6_12) {
        com.sophos.nge.networksec.certpinning.HttpsSecCheck$ESimpleCheckResult v0_4 = new StringBuilder();
        v0_4.append("checkHttpUrlRedirectToHttps Error reading data ");
        v0_4.append(v6_12.toString());
        com.sophos.smsec.core.smsectrace.d.e("NGEHSC", v0_4.toString());
        v0_0 = com.sophos.nge.networksec.certpinning.HttpsSecCheck$ESimpleCheckResult.CHECK_RESULT_ERROR;
        if (v2 == null) {
        } else {
          v2.disconnect();
        }
      } catch (int v6_1) {
        com.sophos.smsec.core.smsectrace.d.d("NGEHSC", "Cannot close inputstream", v6_1);
      }
      return v0_0;
    } catch (java.net.MalformedURLException) {
      return com.sophos.nge.networksec.certpinning.HttpsSecCheck$ESimpleCheckResult.CHECK_RESULT_ERROR;
    }
  }

Method com.sophos.nge.networksec.certpinning.HttpsSecCheck.a() calling method java.net.URL.<init>()


  public ark>com.sophos.nge.networksec.certpinning.HttpsSecCheckark>$ESimpleCheckResult a(String p5, java.util.List p6, android.net.Network p7)
  {
    try {
      java.net.HttpURLConnection v1;
      String v0_1 = new java.net.URL(p5);
      v1 = 0;
      try {
        if ((p7 == null) || (android.os.Build$VERSION.SDK_INT < 21)) {
          v1 = ((java.net.HttpURLConnection) v0_1.openConnection());
          if ((v1 instanceof javax.net.ssl.HttpsURLConnection)) {
            this.a(((javax.net.ssl.HttpsURLConnection) v1), p6);
          }
          ark>com.sophos.nge.networksec.certpinning.HttpsSecCheckark>$ESimpleCheckResult v5_2;
          v1.addRequestProperty("Accept-Language", "en-US,en;q=0.8");
          v1.setUseCaches(0);
          v1.setDefaultUseCaches(0);
          v1.setInstanceFollowRedirects(0);
          v1.setAllowUserInteraction(0);
          v1.setRequestMethod("GET");
          v1.setConnectTimeout(5000);
          v1.connect();
          if (com.sophos.nge.networksec.certpinning.c.a().b()) {
            v5_2 = ark>com.sophos.nge.networksec.certpinning.HttpsSecCheckark>$ESimpleCheckResult.CHECK_RESULT_TRUE;
          } else {
            String v7_10 = new StringBuilder();
            v7_10.append("Networksec TrustManager reported cert mismatch for url ");
            v7_10.append(p5);
            com.sophos.smsec.core.smsectrace.d.e("NGEHSC", v7_10.toString());
            v5_2 = ark>com.sophos.nge.networksec.certpinning.HttpsSecCheckark>$ESimpleCheckResult.CHECK_RESULT_FALSE;
          }
          if (v1 != null) {
            v1.disconnect();
          }
        } else {
          v1 = ((java.net.HttpURLConnection) p7.openConnection(v0_1));
        }
      } catch (ark>com.sophos.nge.networksec.certpinning.HttpsSecCheckark>$ESimpleCheckResult v5_8) {
        if (v1 != null) {
          try {
            v1.disconnect();
          } catch (Exception v6_10) {
            com.sophos.smsec.core.smsectrace.d.d("NGEHSC", "Cannot close inputstream", v6_10);
          }
        }
        throw v5_8;
      } catch (ark>com.sophos.nge.networksec.certpinning.HttpsSecCheckark>$ESimpleCheckResult v5_7) {
        com.sophos.smsec.core.smsectrace.d.d("NGEHSC", "Https request failed", v5_7);
        v5_2 = ark>com.sophos.nge.networksec.certpinning.HttpsSecCheckark>$ESimpleCheckResult.CHECK_RESULT_ERROR;
        if (v1 == null) {
        } else {
          v1.disconnect();
        }
      } catch (ark>com.sophos.nge.networksec.certpinning.HttpsSecCheckark>$ESimpleCheckResult v5_4) {
        String v7_12 = new StringBuilder();
        v7_12.append("checkURL Error reading data ");
        v7_12.append(v5_4.toString());
        com.sophos.smsec.core.smsectrace.d.e("NGEHSC", v7_12.toString());
        v5_2 = ark>com.sophos.nge.networksec.certpinning.HttpsSecCheckark>$ESimpleCheckResult.CHECK_RESULT_ERROR;
        if (v1 == null) {
        } else {
          v1.disconnect();
        }
      } catch (Exception v6_11) {
        com.sophos.smsec.core.smsectrace.d.d("NGEHSC", "Cannot close inputstream", v6_11);
      }
      return v5_2;
    } catch (java.net.MalformedURLException) {
      return ark>com.sophos.nge.networksec.certpinning.HttpsSecCheckark>$ESimpleCheckResult.CHECK_RESULT_ERROR;
    }
  }

Method com.sophos.nge.networksec.certpinning.HttpsSecCheck.a() calling method java.net.URL.<init>()


  public ark>com.sophos.nge.networksec.certpinning.HttpsSecCheckark>$ESimpleCheckResult a(String p5, android.net.Network p6)
  {
    ark>com.sophos.nge.networksec.certpinning.HttpsSecCheckark>$ESimpleCheckResult v0_0 = ark>com.sophos.nge.networksec.certpinning.HttpsSecCheckark>$ESimpleCheckResult.CHECK_RESULT_FALSE;
    try {
      Exception v5_3;
      StringBuilder v1_4 = new java.net.URL(p5);
      v5_3 = 0;
      try {
        if ((p6 == null) || (android.os.Build$VERSION.SDK_INT < 21)) {
          v5_3 = ((javax.net.ssl.HttpsURLConnection) v1_4.openConnection());
          v5_3.addRequestProperty("Accept-Language", "en-US,en;q=0.8");
          v5_3.setUseCaches(0);
          v5_3.setAllowUserInteraction(0);
          v5_3.setRequestMethod("GET");
          v5_3.setInstanceFollowRedirects(1);
          v5_3.setConnectTimeout(5000);
          v5_3.connect();
          String v6_12 = v5_3.getResponseCode();
          if (v6_12 == 200) {
            if (!v5_3.getURL().getProtocol().equals("https")) {
              if (v5_3.getURL().getProtocol().equals("http")) {
                v0_0 = ark>com.sophos.nge.networksec.certpinning.HttpsSecCheckark>$ESimpleCheckResult.CHECK_RESULT_FALSE;
              }
            } else {
              v0_0 = ark>com.sophos.nge.networksec.certpinning.HttpsSecCheckark>$ESimpleCheckResult.CHECK_RESULT_TRUE;
            }
          } else {
            if ((v6_12 != 302) && ((v6_12 != 301) && (v6_12 != 303))) {
              if (v6_12 != 307) {
                StringBuilder v1_13 = new StringBuilder();
                v1_13.append("checkIfConnectionReallyIsHttps got unexpected response code ");
                v1_13.append(v6_12);
                com.sophos.smsec.core.smsectrace.d.c("NGEHSC", v1_13.toString());
                v0_0 = ark>com.sophos.nge.networksec.certpinning.HttpsSecCheckark>$ESimpleCheckResult.CHECK_RESULT_ERROR;
                if (v5_3 != null) {
                  v5_3.disconnect();
                }
              } else {
              }
            }
            String v6_21 = v5_3.getHeaderField("Location");
            if ((v6_21 != null) && (v6_21.startsWith("https"))) {
              v0_0 = ark>com.sophos.nge.networksec.certpinning.HttpsSecCheckark>$ESimpleCheckResult.CHECK_RESULT_TRUE;
            }
          }
        } else {
          v5_3 = ((javax.net.ssl.HttpsURLConnection) p6.openConnection(v1_4));
        }
      } catch (String v6_1) {
        if (v5_3 != null) {
          try {
            v5_3.disconnect();
          } catch (Exception v5_1) {
            com.sophos.smsec.core.smsectrace.d.d("NGEHSC", "Cannot close inputstream checkIfConnectionReallyIsHttps", v5_1);
          }
        }
        throw v6_1;
      } catch (String v6_26) {
        v0_0 = ark>com.sophos.nge.networksec.certpinning.HttpsSecCheckark>$ESimpleCheckResult.CHECK_RESULT_FALSE;
        com.sophos.smsec.core.smsectrace.d.b("NGEHSC", "checkIfConnectionReallyIsHttps Https request failed", v6_26);
        if (v5_3 == null) {
        } else {
          v5_3.disconnect();
        }
      } catch (String v6_23) {
        v0_0 = ark>com.sophos.nge.networksec.certpinning.HttpsSecCheckark>$ESimpleCheckResult.CHECK_RESULT_ERROR;
        String v2_3 = new StringBuilder();
        v2_3.append("checkIfConnectionReallyIsHttps Error reading data ");
        v2_3.append(v6_23.toString());
        com.sophos.smsec.core.smsectrace.d.c("NGEHSC", v2_3.toString());
        if (v5_3 == null) {
        } else {
          v5_3.disconnect();
        }
      } catch (Exception v5_2) {
        com.sophos.smsec.core.smsectrace.d.d("NGEHSC", "Cannot close inputstream checkIfConnectionReallyIsHttps", v5_2);
      }
      return v0_0;
    } catch (java.net.MalformedURLException) {
      return ark>com.sophos.nge.networksec.certpinning.HttpsSecCheckark>$ESimpleCheckResult.CHECK_RESULT_ERROR;
    }
  }

Method com.sophos.nge.networksec.a.a.k() calling method java.net.URL.<init>()


  static boolean k(android.content.Context p6)
  {
    int v6_0 = 1;
    try {
      int v1_0 = ((java.net.HttpURLConnection) new java.net.URL("http://detectportal.firefox.com/success.txt").openConnection());
      try {
        v1_0.setInstanceFollowRedirects(0);
        v1_0.setConnectTimeout(5000);
        v1_0.setReadTimeout(5000);
        v1_0.setUseCaches(0);
        v1_0.connect();
      } catch (java.io.BufferedInputStream v0_0) {
        java.io.BufferedReader v2_7 = new StringBuilder();
        v2_7.append("isCaptivePortalFirefox captive portal check: ");
        v2_7.append(v0_0);
        com.sophos.smsec.core.smsectrace.d.i(v2_7.toString());
        if (v1_0 == 0) {
          return v6_0;
        } else {
          v1_0.disconnect();
          return v6_0;
        }
      }
      if (v1_0.getResponseCode() == 200) {
        java.io.BufferedInputStream v0_3 = new java.io.BufferedInputStream(v1_0.getInputStream());
        java.io.BufferedReader v2_5 = new java.io.BufferedReader(new java.io.InputStreamReader(v0_3));
        boolean v3_3 = new StringBuffer();
        while(true) {
          String v4_0 = v2_5.readLine();
          if (v4_0 == null) {
            break;
          }
          v3_3.append(v4_0);
        }
        v6_0 = (1 ^ v3_3.toString().equalsIgnoreCase("success"));
        v0_3.close();
        v2_5.close();
      }
      if (v1_0 == 0) {
        return v6_0;
      } else {
      }
    } catch (int v6_1) {
      v1_0 = 0;
      if (v1_0 != 0) {
        v1_0.disconnect();
      }
      throw v6_1;
    } catch (int v1_4) {
      v1_0 = 0;
      v0_0 = v1_4;
    } catch (int v6_1) {
    }
  }

Method com.sophos.nge.networksec.a.a.j() calling method java.net.URL.<init>()


  static boolean j(android.content.Context p6)
  {
    int v6_0 = 1;
    try {
      int v1_0 = ((java.net.HttpURLConnection) new java.net.URL("http://www.apple.com/library/test/success.html").openConnection());
      try {
        v1_0.setInstanceFollowRedirects(0);
        v1_0.setConnectTimeout(5000);
        v1_0.setReadTimeout(5000);
        v1_0.setUseCaches(0);
        v1_0.connect();
      } catch (java.io.BufferedInputStream v0_0) {
        java.io.BufferedReader v2_7 = new StringBuilder();
        v2_7.append("isCaptivePortalApple captive portal check: ");
        v2_7.append(v0_0);
        com.sophos.smsec.core.smsectrace.d.i(v2_7.toString());
        if (v1_0 == 0) {
          return v6_0;
        } else {
          v1_0.disconnect();
          return v6_0;
        }
      }
      if (v1_0.getResponseCode() == 200) {
        java.io.BufferedInputStream v0_3 = new java.io.BufferedInputStream(v1_0.getInputStream());
        java.io.BufferedReader v2_5 = new java.io.BufferedReader(new java.io.InputStreamReader(v0_3));
        boolean v3_3 = new StringBuffer();
        while(true) {
          String v4_0 = v2_5.readLine();
          if (v4_0 == null) {
            break;
          }
          v3_3.append(v4_0);
        }
        v6_0 = (1 ^ v3_3.toString().equalsIgnoreCase("<HTML><HEAD><TITLE>Success</TITLE></HEAD><BODY>Success</BODY></HTML>"));
        v0_3.close();
        v2_5.close();
      }
      if (v1_0 == 0) {
        return v6_0;
      } else {
      }
    } catch (int v6_1) {
      v1_0 = 0;
      if (v1_0 != 0) {
        v1_0.disconnect();
      }
      throw v6_1;
    } catch (int v1_4) {
      v1_0 = 0;
      v0_0 = v1_4;
    } catch (int v6_1) {
    }
  }

Method com.sophos.nge.networksec.a.a.g() calling method java.net.URL.<init>()


  static boolean g(android.content.Context p5)
  {
    int v5_1 = com.sophos.nge.networksec.b.f(p5);
    int v0_1 = 0;
    if (v5_1 != 0) {
      try {
        int v5_2 = ((java.net.HttpURLConnection) v5_1.openConnection(new java.net.URL("http://www.example.com")));
        try {
          v5_2.setInstanceFollowRedirects(0);
          v5_2.setConnectTimeout(5000);
          v5_2.setReadTimeout(5000);
          v5_2.setUseCaches(0);
          v5_2.connect();
        } catch (Throwable v1_0) {
          StringBuilder v2_2 = new StringBuilder();
          v2_2.append("Http status 511 over wifi captive portal check: ");
          v2_2.append(v1_0);
          com.sophos.smsec.core.smsectrace.d.i(v2_2.toString());
          if (v5_2 == 0) {
            return v0_1;
          } else {
            v5_2.disconnect();
            return v0_1;
          }
        }
        if (v5_2.getResponseCode() == 511) {
          v0_1 = 1;
        }
        if (v5_2 == 0) {
          return v0_1;
        } else {
        }
      } catch (int v0_0) {
        v5_2 = 0;
        if (v5_2 != 0) {
          v5_2.disconnect();
        }
        throw v0_0;
      } catch (int v5_3) {
        v1_0 = v5_3;
        v5_2 = 0;
      } catch (int v0_0) {
      }
    } else {
      return 0;
    }
  }

Method com.sophos.nge.networksec.a.a.f() calling method java.net.URL.<init>()


  static boolean f(android.content.Context p5)
  {
    int v5_1 = com.sophos.nge.networksec.b.f(p5);
    int v0_1 = 0;
    if (v5_1 != 0) {
      try {
        int v5_2 = ((java.net.HttpURLConnection) v5_1.openConnection(new java.net.URL("http://connectivitycheck.gstatic.com/generate_204")));
        try {
          v5_2.setInstanceFollowRedirects(0);
          v5_2.setConnectTimeout(5000);
          v5_2.setReadTimeout(5000);
          v5_2.setUseCaches(0);
          v5_2.connect();
        } catch (Throwable v1_0) {
          StringBuilder v2_2 = new StringBuilder();
          v2_2.append("Gstatic over wifi captive portal check: ");
          v2_2.append(v1_0);
          com.sophos.smsec.core.smsectrace.d.i(v2_2.toString());
          if (v5_2 == 0) {
            return v0_1;
          } else {
            v5_2.disconnect();
            return v0_1;
          }
        }
        if (v5_2.getResponseCode() != 204) {
          v0_1 = 1;
        }
        if (v5_2 == 0) {
          return v0_1;
        } else {
        }
      } catch (int v0_0) {
        v5_2 = 0;
        if (v5_2 != 0) {
          v5_2.disconnect();
        }
        throw v0_0;
      } catch (int v5_3) {
        v1_0 = v5_3;
        v5_2 = 0;
      } catch (int v0_0) {
      }
    } else {
      return 0;
    }
  }

Method com.sophos.nge.networksec.a.a.e() calling method java.net.URL.<init>()


  static boolean e(android.content.Context p5)
  {
    int v5_0 = 1;
    try {
      int v1_0 = ((java.net.HttpURLConnection) new java.net.URL("http://www.example.com").openConnection());
      try {
        v1_0.setInstanceFollowRedirects(0);
        v1_0.setConnectTimeout(5000);
        v1_0.setReadTimeout(5000);
        v1_0.setUseCaches(0);
        v1_0.connect();
      } catch (Throwable v0_0) {
        StringBuilder v2_3 = new StringBuilder();
        v2_3.append("Http status 511 captive portal check: ");
        v2_3.append(v0_0);
        com.sophos.smsec.core.smsectrace.d.i(v2_3.toString());
        if (v1_0 == 0) {
          return v5_0;
        } else {
          v1_0.disconnect();
          return v5_0;
        }
      }
      if (v1_0.getResponseCode() != 511) {
        v5_0 = 0;
      }
      if (v1_0 == 0) {
        return v5_0;
      } else {
      }
    } catch (int v5_1) {
      v1_0 = 0;
      if (v1_0 != 0) {
        v1_0.disconnect();
      }
      throw v5_1;
    } catch (int v1_4) {
      v1_0 = 0;
      v0_0 = v1_4;
    } catch (int v5_1) {
    }
  }

Method com.sophos.nge.networksec.a.a.d() calling method java.net.URL.<init>()


  static boolean d(android.content.Context p5)
  {
    int v5_0 = 1;
    try {
      int v1_0 = ((java.net.HttpURLConnection) new java.net.URL("http://connectivitycheck.gstatic.com/generate_204").openConnection());
      try {
        v1_0.setInstanceFollowRedirects(0);
        v1_0.setConnectTimeout(5000);
        v1_0.setReadTimeout(5000);
        v1_0.setUseCaches(0);
        v1_0.connect();
      } catch (Exception v0_0) {
        StringBuilder v2_3 = new StringBuilder();
        v2_3.append("Gstatic captive portal check: ");
        v2_3.append(v0_0);
        com.sophos.smsec.core.smsectrace.d.i(v2_3.toString());
        if (v1_0 == 0) {
          return v5_0;
        } else {
          v1_0.disconnect();
          return v5_0;
        }
      }
      if (v1_0.getResponseCode() == 204) {
        v5_0 = 0;
      }
      if (v1_0 == 0) {
        return v5_0;
      } else {
      }
    } catch (int v5_1) {
      v1_0 = 0;
      if (v1_0 != 0) {
        v1_0.disconnect();
      }
      throw v5_1;
    } catch (int v1_4) {
      v1_0 = 0;
      v0_0 = v1_4;
    } catch (int v5_1) {
    }
  }

Method com.sophos.jsceplib.b.b() calling method java.net.URL.<init>()


  public void b()
  {
    java.net.MalformedURLException v0_1 = new StringBuilder();
    v0_1.append(this.b);
    try {
      this.a = new org.jscep.client.b(new java.net.URL(v0_1.toString()), new org.jscep.client.c(new org.jscep.client.b.b()));
      return;
    } catch (java.net.MalformedURLException v0_3) {
      throw new com.sophos.jsceplib.ScepException(v0_3);
    }
  }

Method com.sophos.cloud.core.c.j.a() calling method java.net.URL.<init>()


  public int a(String p11, String p12, org.json.JSONObject p13)
  {
    int v0_0 = 503;
    try {
      int v1_1 = new java.net.URL(p11);
    } catch (java.net.MalformedURLException) {
      return 503;
    }
    if (this.d()) {
      java.io.OutputStreamWriter v5_2 = ((android.net.ConnectivityManager) this.i.getSystemService("connectivity"));
      String v6_1 = ark>com.sophos.cloud.core.c.jark>.a;
      java.io.BufferedWriter v2_1 = 0;
      while ((v2_1 == null) && (v6_1 > null)) {
        String v7_0 = v5_2.getActiveNetworkInfo();
        if ((v7_0 == null) || (!v7_0.isConnected())) {
          try {
            Thread.sleep(1000);
          } catch (String v7_3) {
            com.sophos.smsec.core.smsectrace.d.c("REST", v7_3);
          }
          v6_1--;
          String v8_2 = new StringBuilder();
          v8_2.append("device not online will wait for 1sec. ");
          v8_2.append(v6_1);
          v8_2.append(" tries left");
          com.sophos.smsec.core.smsectrace.d.e("REST", v8_2.toString());
        } else {
          com.sophos.smsec.core.smsectrace.d.b("REST", "device is online");
          v2_1 = 1;
        }
      }
    }
    java.io.BufferedWriter v2_0 = 0;
    try {
      int v1_3 = ((javax.net.ssl.HttpsURLConnection) v1_1.openConnection());
      try {
        com.sophos.cloud.core.c.p.a(v1_3, this.b, this.f, this.d);
        v1_3.setDoOutput(1);
        v1_3.setDoInput(1);
        v1_3.setUseCaches(0);
        v1_3.setDefaultUseCaches(0);
        v1_3.setInstanceFollowRedirects(0);
        v1_3.setAllowUserInteraction(0);
        v1_3.setConnectTimeout(30000);
        v1_3.setReadTimeout(60000);
      } catch (java.io.IOException v11_1) {
        String v12_3 = 0;
        if (v2_0 == null) {
          if (v12_3 != null) {
            v12_3.close();
          }
          if (v1_3 != 0) {
            v1_3.disconnect();
          }
        } else {
          v2_0.close();
        }
        throw v11_1;
      } catch (java.io.IOException v11_5) {
        v12_3 = 0;
        com.sophos.smsec.core.smsectrace.d.b("REST", "Https request failed", v11_5);
        if (v2_0 == null) {
          if (v12_3 != null) {
            v12_3.close();
          }
          if (v1_3 != 0) {
            v1_3.disconnect();
          }
        } else {
          v2_0.close();
        }
        return v0_0;
      } catch (java.io.IOException v11_4) {
        v12_3 = 0;
        com.sophos.smsec.core.smsectrace.d.b("REST", "Https request failed", v11_4);
        this.g = 1;
        if (v2_0 == null) {
          if (v12_3 != null) {
            v12_3.close();
          }
          if (v1_3 != 0) {
            v1_3.disconnect();
          }
        } else {
          v2_0.close();
        }
        return v0_0;
      } catch (java.io.IOException v11_3) {
        v12_3 = 0;
        if ((v11_3.getCause() instanceof com.sophos.cloud.exceptions.CertificatePinningException)) {
          this.h = 1;
        }
        com.sophos.smsec.core.smsectrace.d.b("REST", "Https request failed", v11_3);
        this.g = 1;
        if (v2_0 == null) {
          if (v12_3 != null) {
            v12_3.close();
          }
          if (v1_3 != 0) {
            v1_3.disconnect();
          }
        } else {
          v2_0.close();
        }
        return v0_0;
      } catch (java.io.IOException v11_2) {
        v12_3 = 0;
        com.sophos.smsec.core.smsectrace.d.b("REST", "Https request failed", v11_2);
        if (v2_0 == null) {
          if (v12_3 != null) {
            v12_3.close();
          }
          if (v1_3 != 0) {
            v1_3.disconnect();
          }
        } else {
          v2_0.close();
        }
        return v0_0;
      }
      if (p12 != null) {
        v1_3.setRequestProperty("mdm-signature", p12);
      }
      if (this.j != null) {
        v1_3.setRequestProperty("X-Configuration-Token", this.j);
      }
      if (this.k != null) {
        String v3_12 = new StringBuilder();
        v3_12.append("Bearer ");
        v3_12.append(this.k);
        v1_3.setRequestProperty("Authorization", v3_12.toString());
      }
      v1_3.setRequestProperty("Content-Type", "application/json");
      v1_3.setRequestProperty("Accept", this.c);
      v1_3.setRequestMethod("POST");
      java.net.HttpURLConnection.setFollowRedirects(1);
      v1_3.connect();
      v12_3 = v1_3.getOutputStream();
      try {
        String v3_17 = new java.io.BufferedWriter(new java.io.OutputStreamWriter(v12_3, "UTF-8"));
        try {
          v3_17.write(p13.toString());
          v3_17.close();
        } catch (java.io.IOException v11_1) {
          v2_0 = v3_17;
        } catch (java.io.IOException v11_5) {
          v2_0 = v3_17;
        } catch (java.io.IOException v11_4) {
          v2_0 = v3_17;
        } catch (java.io.IOException v11_3) {
          v2_0 = v3_17;
        } catch (java.io.IOException v11_2) {
          v2_0 = v3_17;
        }
        v12_3.flush();
        v12_3.close();
        v0_0 = v1_3.getResponseCode();
        if (v0_0 != 200) {
          String v13_2 = new StringBuilder();
          v13_2.append("Https request failed StatusCode:");
          v13_2.append(v0_0);
          v13_2.append(" for URL ");
          v13_2.append(p11);
          com.sophos.smsec.core.smsectrace.d.c("REST", v13_2.toString());
        }
        this.e = this.a(v1_3);
        if (v1_3 != 0) {
          try {
            v1_3.disconnect();
          } catch (java.io.IOException v11_12) {
            com.sophos.smsec.core.smsectrace.d.c("REST", "could not close input stream", v11_12);
          }
        }
        return v0_0;
      } catch (java.io.IOException v11_5) {
      } catch (java.io.IOException v11_4) {
      } catch (java.io.IOException v11_3) {
      } catch (java.io.IOException v11_2) {
      }
    } catch (java.io.IOException v11_1) {
      v12_3 = 0;
      v1_3 = 0;
    } catch (java.io.IOException v11_5) {
      v12_3 = 0;
      v1_3 = 0;
    } catch (java.io.IOException v11_4) {
      v12_3 = 0;
      v1_3 = 0;
    } catch (java.io.IOException v11_3) {
      v12_3 = 0;
      v1_3 = 0;
    } catch (java.io.IOException v11_2) {
      v12_3 = 0;
      v1_3 = 0;
    } catch (java.io.IOException v11_1) {
    }
  }

Method com.microsoft.identity.common.internal.providers.oauth2.OAuth2Strategy.performTokenRequest() calling method java.net.URL.<init>()


  protected com.microsoft.identity.common.internal.net.HttpResponse performTokenRequest(com.microsoft.identity.common.internal.providers.oauth2.TokenRequest p4)
  {
    com.microsoft.identity.common.internal.net.HttpResponse v4_1 = com.microsoft.identity.common.internal.net.ObjectMapper.serializeObjectToFormUrlEncoded(p4);
    java.util.TreeMap v0_1 = new java.util.TreeMap();
    v0_1.put("client-request-id", java.util.UUID.randomUUID().toString());
    return com.microsoft.identity.common.internal.net.HttpRequest.sendPost(new java.net.URL(this.mTokenEndpoint), v0_1, v4_1.getBytes("UTF-8"), "application/x-www-form-urlencoded");
  }

Method com.microsoft.identity.common.internal.cache.SchemaUtil.getEnvironment() calling method java.net.URL.<init>()


  public static String getEnvironment(com.microsoft.identity.common.internal.providers.oauth2.IDToken p3)
  {
    try {
      String v0 = new java.net.URL(com.microsoft.identity.common.internal.cache.SchemaUtil.getAuthority(p3)).getHost();
    } catch (java.net.MalformedURLException v3_2) {
      String v1_7 = new StringBuilder();
      v1_7.append(com.microsoft.identity.common.internal.cache.SchemaUtil.TAG);
      v1_7.append(":");
      v1_7.append("getEnvironment");
      com.microsoft.identity.common.internal.logging.Logger.error(v1_7.toString(), "Failed to construct URL from issuer claim", v0);
      String v1_2 = new StringBuilder();
      v1_2.append(com.microsoft.identity.common.internal.cache.SchemaUtil.TAG);
      v1_2.append(":");
      v1_2.append("getEnvironment");
      com.microsoft.identity.common.internal.logging.Logger.errorPII(v1_2.toString(), "Failed with Exception", v3_2);
    }
    return v0;
  }

Method com.microsoft.identity.common.adal.internal.util.StringExtensions.getUrl() calling method java.net.URL.<init>()


  public static java.net.URL getUrl(String p1)
  {
    try {
      int v0_1 = new java.net.URL(p1);
    } catch (java.net.MalformedURLException) {
      android.util.Log.e(com.microsoft.identity.common.adal.internal.util.StringExtensions.TAG, "authority_url_not_valid");
      v0_1 = 0;
    }
    return v0_1;
  }

Method com.microsoft.aad.adal.TokenCacheAccessor.updateTokenCacheUsingCommonCache() calling method java.net.URL.<init>()


  void updateTokenCacheUsingCommonCache(String p5, String p6, com.microsoft.aad.adal.AuthenticationResult p7)
  {
    com.microsoft.identity.common.internal.providers.microsoft.azureactivedirectory.AzureActiveDirectoryOAuth2Strategy v0_1 = new com.microsoft.identity.common.internal.providers.microsoft.azureactivedirectory.AzureActiveDirectory();
    com.microsoft.identity.common.internal.providers.microsoft.azureactivedirectory.AzureActiveDirectoryTokenResponse v7_1 = com.microsoft.aad.adal.CoreAdapter.asAadTokenResponse(p7);
    com.microsoft.identity.common.internal.providers.microsoft.azureactivedirectory.AzureActiveDirectoryAuthorizationRequest v1_3 = new com.microsoft.identity.common.internal.providers.microsoft.azureactivedirectory.AzureActiveDirectoryOAuth2Configuration();
    v1_3.setAuthorityHostValidationEnabled(this.isValidateAuthorityHost());
    String v2_1 = this.mAuthority;
    if (v2_1 != null) {
      v1_3.setAuthorityUrl(new java.net.URL(v2_1));
    }
    com.microsoft.identity.common.internal.providers.microsoft.azureactivedirectory.AzureActiveDirectoryOAuth2Strategy v0_2 = v0_1.createOAuth2Strategy(v1_3);
    com.microsoft.identity.common.internal.providers.microsoft.azureactivedirectory.AzureActiveDirectoryAuthorizationRequest v1_1 = new com.microsoft.identity.common.internal.providers.microsoft.azureactivedirectory.AzureActiveDirectoryAuthorizationRequest();
    v1_1.setClientId(p6);
    v1_1.setScope(p5);
    com.microsoft.identity.common.internal.cache.ADALOAuth2TokenCache v5_1 = this.mAuthority;
    if (v5_1 != null) {
      v1_1.setAuthority(new java.net.URL(v5_1));
    }
    this.mCommonCache.saveTokens(v0_2, v1_1, v7_1);
    return;
  }

Method com.microsoft.aad.adal.TokenCacheAccessor.updateTokenCache() calling method java.net.URL.<init>()


  void updateTokenCache(String p3, String p4, com.microsoft.aad.adal.AuthenticationResult p5)
  {
    if ((p5 != null) && (!com.microsoft.identity.common.adal.internal.util.StringExtensions.isNullOrBlank(p5.getAccessToken()))) {
      if ((!this.mUseCommonCache) || (com.microsoft.aad.adal.UrlExtensions.isADFSAuthority(new java.net.URL(this.mAuthority)))) {
        if (p5.getUserInfo() != null) {
          if (!com.microsoft.identity.common.adal.internal.util.StringExtensions.isNullOrBlank(p5.getUserInfo().getDisplayableId())) {
            this.setItemToCacheForUser(p3, p4, p5, p5.getUserInfo().getDisplayableId());
          }
          if (!com.microsoft.identity.common.adal.internal.util.StringExtensions.isNullOrBlank(p5.getUserInfo().getUserId())) {
            this.setItemToCacheForUser(p3, p4, p5, p5.getUserInfo().getUserId());
          }
        }
        this.setItemToCacheForUser(p3, p4, p5, 0);
        return;
      } else {
        this.updateTokenCacheUsingCommonCache(p3, p4, p5);
        return;
      }
    } else {
      return;
    }
  }

Method com.microsoft.aad.adal.TokenCacheAccessor.updateCachedItemWithResult() calling method java.net.URL.<init>()


  void updateCachedItemWithResult(String p3, String p4, com.microsoft.aad.adal.AuthenticationResult p5, com.microsoft.aad.adal.TokenCacheItem p6)
  {
    if (p5 == null) {
      java.net.MalformedURLException v3_4 = new StringBuilder();
      v3_4.append(com.microsoft.aad.adal.TokenCacheAccessor.TAG);
      v3_4.append(":updateCachedItemWithResult");
      com.microsoft.aad.adal.Logger.v(v3_4.toString(), "AuthenticationResult is null, cannot update cache.");
      throw new IllegalArgumentException("result");
    } else {
      if (!com.microsoft.identity.common.adal.internal.util.StringExtensions.isNullOrBlank(p5.getAuthority())) {
        this.mAuthority = p5.getAuthority();
      }
      if (p5.getStatus() != com.microsoft.aad.adal.AuthenticationResult$AuthenticationStatus.Succeeded) {
        if ("invalid_grant".equalsIgnoreCase(p5.getErrorCode())) {
          com.microsoft.aad.adal.AuthenticationException v4_6 = new StringBuilder();
          v4_6.append(com.microsoft.aad.adal.TokenCacheAccessor.TAG);
          v4_6.append(":updateCachedItemWithResult");
          com.microsoft.aad.adal.Logger.v(v4_6.toString(), "Received INVALID_GRANT error code, remove existing cache entry.");
          this.removeTokenCacheItem(p6, p3);
        }
      } else {
        String v0_5 = new StringBuilder();
        v0_5.append(com.microsoft.aad.adal.TokenCacheAccessor.TAG);
        v0_5.append(":updateCachedItemWithResult");
        com.microsoft.aad.adal.Logger.v(v0_5.toString(), "Save returned AuthenticationResult into cache.");
        if ((p6 != null) && ((p6.getUserInfo() != null) && (p5.getUserInfo() == null))) {
          p5.setUserInfo(p6.getUserInfo());
          p5.setIdToken(p6.getRawIdToken());
          p5.setTenantId(p6.getTenantId());
        }
        try {
          if ((!this.mUseCommonCache) || (com.microsoft.aad.adal.UrlExtensions.isADFSAuthority(new java.net.URL(this.mAuthority)))) {
            this.updateTokenCache(p3, p4, p5);
          } else {
            this.updateTokenCacheUsingCommonCache(p3, p4, p5);
          }
        } catch (java.net.MalformedURLException v3_6) {
          throw new com.microsoft.aad.adal.AuthenticationException(com.microsoft.aad.adal.ADALError.DEVELOPER_AUTHORITY_IS_NOT_VALID_URL, v3_6.getMessage(), v3_6);
        }
      }
      return;
    }
  }

Method com.microsoft.aad.adal.TokenCacheAccessor.getInstanceDiscoveryMetadata() calling method java.net.URL.<init>()


  private com.microsoft.aad.adal.InstanceDiscoveryMetadata getInstanceDiscoveryMetadata()
  {
    return com.microsoft.aad.adal.AuthorityValidationMetadataCache.getCachedInstanceDiscoveryMetadata(new java.net.URL(this.mAuthority));
  }

Method com.microsoft.aad.adal.TokenCacheAccessor.constructAuthorityUrl() calling method java.net.URL.<init>()


  private String constructAuthorityUrl(String p3)
  {
    java.net.URL v0_1 = new java.net.URL(this.mAuthority);
    if (!v0_1.getHost().equalsIgnoreCase(p3)) {
      return com.microsoft.aad.adal.Discovery.constructAuthorityUrl(v0_1, p3).toString();
    } else {
      return this.mAuthority;
    }
  }

Method com.microsoft.aad.adal.StringExtensions.getUrl() calling method java.net.URL.<init>()


  static java.net.URL getUrl(String p4)
  {
    try {
      int v0_1 = new java.net.URL(p4);
    } catch (java.net.MalformedURLException v4_1) {
      int v0_4 = new StringBuilder();
      v0_4.append(com.microsoft.aad.adal.StringExtensions.TAG);
      v0_4.append(":getUrl");
      com.microsoft.aad.adal.Logger.e(v0_4.toString(), com.microsoft.aad.adal.ADALError.DEVELOPER_AUTHORITY_IS_NOT_VALID_URL.getDescription(), v4_1.getMessage(), com.microsoft.aad.adal.ADALError.DEVELOPER_AUTHORITY_IS_NOT_VALID_URL, v4_1);
      v0_1 = 0;
    }
    return v0_1;
  }

Method com.microsoft.aad.adal.Discovery.constructAuthorityUrl() calling method java.net.URL.<init>()


  static java.net.URL constructAuthorityUrl(java.net.URL p3, String p4)
  {
    return new java.net.URL(new android.net.Uri$Builder().scheme(p3.getProtocol()).authority(p4).appendPath(p3.getPath().replaceFirst("/", "")).build().toString());
  }

Method com.microsoft.aad.adal.Discovery.buildQueryString() calling method java.net.URL.<init>()


  private java.net.URL buildQueryString(String p4, String p5)
  {
    android.net.Uri$Builder v0_1 = new android.net.Uri$Builder();
    v0_1.scheme("https").authority(p4);
    v0_1.appendEncodedPath("common/discovery/instance").appendQueryParameter("api-version", "1.1").appendQueryParameter("authorization_endpoint", p5);
    return new java.net.URL(v0_1.build().toString());
  }

Method com.google.android.gms.internal.measurement.bn.d() calling method java.net.URL.<init>()


  private final java.net.URL d()
  {
    int v0_1;
    int v0_4 = String.valueOf(com.google.android.gms.internal.measurement.at.h());
    String v1_8 = String.valueOf(((String) com.google.android.gms.internal.measurement.bb.n.a()));
    if (v1_8.length() == 0) {
      v0_1 = new String(v0_4);
    } else {
      v0_1 = v0_4.concat(v1_8);
    }
    try {
      return new java.net.URL(v0_1);
    } catch (int v0_2) {
      this.e("Error trying to parse the hardcoded host url", v0_2);
      return 0;
    }
  }

Method com.google.android.gms.internal.measurement.bn.a() calling method java.net.URL.<init>()


  private final java.net.URL a(com.google.android.gms.internal.measurement.bg p4, String p5)
  {
    int v4_3;
    if (!p4.f()) {
      int v4_5 = com.google.android.gms.internal.measurement.at.i();
      String v0_1 = com.google.android.gms.internal.measurement.at.j();
      StringBuilder v2_5 = new StringBuilder((((String.valueOf(v4_5).length() + 1) + String.valueOf(v0_1).length()) + String.valueOf(p5).length()));
      v2_5.append(v4_5);
      v2_5.append(v0_1);
      v2_5.append("?");
      v2_5.append(p5);
      v4_3 = v2_5.toString();
    } else {
      int v4_4 = com.google.android.gms.internal.measurement.at.h();
      String v0_0 = com.google.android.gms.internal.measurement.at.j();
      StringBuilder v2_11 = new StringBuilder((((String.valueOf(v4_4).length() + 1) + String.valueOf(v0_0).length()) + String.valueOf(p5).length()));
      v2_11.append(v4_4);
      v2_11.append(v0_0);
      v2_11.append("?");
      v2_11.append(p5);
      v4_3 = v2_11.toString();
    }
    try {
      return new java.net.URL(v4_3);
    } catch (int v4_7) {
      this.e("Error trying to parse the hardcoded host url", v4_7);
      return 0;
    }
  }

Method com.google.android.gms.internal.measurement.bn.a() calling method java.net.URL.<init>()


  private final java.net.URL a(com.google.android.gms.internal.measurement.bg p3)
  {
    int v3_2;
    if (!p3.f()) {
      int v3_8 = String.valueOf(com.google.android.gms.internal.measurement.at.i());
      String v0_0 = String.valueOf(com.google.android.gms.internal.measurement.at.j());
      if (v0_0.length() == 0) {
        v3_2 = new String(v3_8);
      } else {
        v3_2 = v3_8.concat(v0_0);
      }
    } else {
      int v3_4 = String.valueOf(com.google.android.gms.internal.measurement.at.h());
      String v0_4 = String.valueOf(com.google.android.gms.internal.measurement.at.j());
      if (v0_4.length() == 0) {
        v3_2 = new String(v3_4);
      } else {
        v3_2 = v3_4.concat(v0_4);
      }
    }
    try {
      return new java.net.URL(v3_2);
    } catch (int v3_5) {
      this.e("Error trying to parse the hardcoded host url", v3_5);
      return 0;
    }
  }

Method com.google.gson.internal.a.n$14.a() calling method java.net.URL.<init>()


  public java.net.URL a(com.google.gson.stream.a p4)
  {
    java.net.URL v2_1 = 0;
    if (p4.f() != com.google.gson.stream.JsonToken.NULL) {
      String v4_1 = p4.h();
      if (!"null".equals(v4_1)) {
        v2_1 = new java.net.URL(v4_1);
      }
      return v2_1;
    } else {
      p4.j();
      return 0;
    }
  }

Method com.google.android.gms.measurement.internal.ej.k() calling method java.net.URL.<init>()


  final void k()
  {
    void v1 = this;
    void v17_1 = this.w();
    v17_1.j();
    this.t = 1;
    try {
      this.j.u();
      com.google.android.gms.measurement.internal.ar v3_1 = this.j.x().C();
    } catch (com.google.android.gms.measurement.internal.el v0_6) {
      v1.t = 0;
      v17_1.A();
      throw v0_6;
    }
    if (v3_1 != null) {
      if (!v3_1.booleanValue()) {
        if (this.n <= 0) {
          com.google.android.gms.measurement.internal.ar v3_10;
          v17_1 = v17_1.w();
          if (this.w == null) {
            v3_10 = 0;
          } else {
            v3_10 = 1;
          }
          if (v3_10 == null) {
            if (v17_1.c().f()) {
              com.google.android.gms.measurement.internal.ar v3_20 = this.j.m().a();
              String v9 = 0;
              this.a(0, (v3_20 - com.google.android.gms.measurement.internal.fa.k()));
              String v7_15 = this.j.c().c.a();
              if (v7_15 != 0) {
                this.j.r().w().a("Uploading events. Elapsed time since last upload attempt (ms)", Long.valueOf(Math.abs((v3_20 - v7_15))));
              }
              long v5_6 = v17_1.d().z();
              if (android.text.TextUtils.isEmpty(v5_6)) {
                this.y = -1;
                com.google.android.gms.measurement.internal.el v0_20 = v17_1.d().a((v3_20 - com.google.android.gms.measurement.internal.fa.k()));
                if (!android.text.TextUtils.isEmpty(v0_20)) {
                  com.google.android.gms.measurement.internal.el v0_21 = v17_1.d().b(v0_20);
                  if (v0_21 != null) {
                    v1 = this.a(v0_21);
                  }
                }
              } else {
                if (this.y == -1) {
                  this.y = v17_1.d().G();
                }
                String v6_1 = v17_1.d().a(v5_6, this.j.b().b(v5_6, com.google.android.gms.measurement.internal.h.o), Math.max(0, this.j.b().b(v5_6, com.google.android.gms.measurement.internal.h.p)));
                if (!v6_1.isEmpty()) {
                  String v7_5 = v6_1.iterator();
                  while (v7_5.hasNext()) {
                    Integer v8_6 = ((com.google.android.gms.internal.measurement.dd) ((android.util.Pair) v7_5.next()).first);
                    if (!android.text.TextUtils.isEmpty(v8_6.s)) {
                      String v7_6 = v8_6.s;
                    }
                    if (v7_6 != null) {
                      Integer v8_7 = 0;
                      while (v8_7 < v6_1.size()) {
                        com.google.android.gms.measurement.internal.aa v10_6 = ((com.google.android.gms.internal.measurement.dd) ((android.util.Pair) v6_1.get(v8_7)).first);
                        if ((android.text.TextUtils.isEmpty(v10_6.s)) || (v10_6.s.equals(v7_6))) {
                          v8_7++;
                        } else {
                          v6_1 = v6_1.subList(0, v8_7);
                          break;
                        }
                      }
                    }
                    com.google.android.gms.measurement.internal.aa v10_14;
                    String v7_8 = new com.google.android.gms.internal.measurement.dc();
                    Integer v8_9 = new com.google.android.gms.internal.measurement.dd[v6_1.size()];
                    v7_8.a = v8_9;
                    Integer v8_11 = new java.util.ArrayList(v6_1.size());
                    if ((!com.google.android.gms.measurement.internal.fa.w()) || (!this.j.b().c(v5_6))) {
                      v10_14 = 0;
                    } else {
                      v10_14 = 1;
                    }
                    com.google.android.gms.measurement.internal.v v11_2 = 0;
                    while (v11_2 < v7_8.a.length) {
                      v7_8.a[v11_2] = ((com.google.android.gms.internal.measurement.dd) ((android.util.Pair) v6_1.get(v11_2)).first);
                      v8_11.add(((Long) ((android.util.Pair) v6_1.get(v11_2)).second));
                      v7_8.a[v11_2].r = Long.valueOf(this.j.b().f());
                      v7_8.a[v11_2].d = Long.valueOf(v3_20);
                      long v12_13 = v7_8.a[v11_2];
                      this.j.u();
                      v12_13.z = Boolean.valueOf(0);
                      if (v10_14 == null) {
                        v7_8.a[v11_2].G = 0;
                      }
                      v11_2++;
                    }
                    if (this.j.r().a(2)) {
                      v9 = v17_1.g().b(v7_8);
                    }
                    byte[] v14 = v17_1.g().a(v7_8);
                    String v6_9 = ((String) com.google.android.gms.measurement.internal.h.y.b());
                    com.google.android.gms.measurement.internal.aa v10_17;
                    java.net.URL v13_1 = new java.net.URL(v6_9);
                    if (v8_11.isEmpty()) {
                      v10_17 = 0;
                    } else {
                      v10_17 = 1;
                    }
                    com.google.android.gms.common.internal.r.b(v10_17);
                    if (this.w == null) {
                      this.w = new java.util.ArrayList(v8_11);
                    } else {
                      this.j.r().c_().a("Set uploading progress before finishing the previous upload");
                    }
                    this.j.c().d.a(v3_20);
                    com.google.android.gms.measurement.internal.ar v3_6 = "?";
                    if (v7_8.a.length > 0) {
                      v3_6 = v7_8.a[0].o;
                    }
                    this.j.r().x().a("Uploading data. app, uncompressed size, data", v3_6, Integer.valueOf(v14.length), v9);
                    this.s = 1;
                    com.google.android.gms.measurement.internal.v v11_3 = v17_1.c();
                    com.google.android.gms.measurement.internal.el v0_4 = new com.google.android.gms.measurement.internal.el(this, v5_6);
                    v11_3.d();
                    v11_3.k();
                    com.google.android.gms.common.internal.r.a(v13_1);
                    com.google.android.gms.common.internal.r.a(v14);
                    com.google.android.gms.common.internal.r.a(v0_4);
                    com.google.android.gms.measurement.internal.ar v3_11 = v11_3.q();
                    com.google.android.gms.measurement.internal.aa v4_6 = new com.google.android.gms.measurement.internal.aa;
                    v4_6(v11_3, v5_6, v13_1, v14, 0, v0_4);
                    v3_11.b(v4_6);
                  }
                  v7_6 = 0;
                }
              }
              v1.t = 0;
              v17_1.A();
              return;
            } else {
              this.j.r().x().a("Network not connected, ignoring upload request");
              void v17_2 = v17_1.z();
              this.t = 0;
              v17_2.A();
              return;
            }
          } else {
            this.j.r().x().a("Uploading requested multiple times");
            this.t = 0;
            v17_1.A();
            return;
          }
        } else {
          void v17_3 = v17_1.z();
          this.t = 0;
          v17_3.A();
          return;
        }
      } else {
        this.j.r().c_().a("Upload called in the client side when service should be used");
        this.t = 0;
        v17_1.A();
        return;
      }
    } else {
      this.j.r().i().a("Upload data called on the client side before use of service was decided");
      this.t = 0;
      v17_1.A();
      return;
    }
  }

Method com.google.android.gms.measurement.internal.ej.a() calling method java.net.URL.<init>()


  private final void a(com.google.android.gms.measurement.internal.eu p11)
  {
    this.w();
    if ((!android.text.TextUtils.isEmpty(p11.d())) || ((com.google.android.gms.measurement.internal.fa.y()) && (!android.text.TextUtils.isEmpty(p11.e())))) {
      String v0_3 = this.j.b();
      com.google.android.gms.measurement.internal.aa v1_9 = new android.net.Uri$Builder();
      com.google.android.gms.measurement.internal.v v2_4 = p11.d();
      if ((android.text.TextUtils.isEmpty(v2_4)) && (com.google.android.gms.measurement.internal.fa.y())) {
        v2_4 = p11.e();
      }
      com.google.android.gms.measurement.internal.v v2_7;
      String v3_8 = v1_9.scheme(((String) com.google.android.gms.measurement.internal.h.m.b())).encodedAuthority(((String) com.google.android.gms.measurement.internal.h.n.b()));
      com.google.android.gms.measurement.internal.v v2_5 = String.valueOf(v2_4);
      if (v2_5.length() == 0) {
        v2_7 = new String("config/app/");
      } else {
        v2_7 = "config/app/".concat(v2_5);
      }
      v3_8.path(v2_7).appendQueryParameter("app_instance_id", p11.c()).appendQueryParameter("platform", "android").appendQueryParameter("gmp_version", String.valueOf(v0_3.f()));
      String v0_9 = v1_9.build().toString();
      try {
        android.support.v4.util.ArrayMap v6_0;
        java.net.URL v4_9 = new java.net.URL(v0_9);
        this.j.r().x().a("Fetching remote configuration", p11.b());
        com.google.android.gms.measurement.internal.aa v1_14 = this.s().a(p11.b());
        String v3_14 = this.s().b(p11.b());
      } catch (java.net.MalformedURLException) {
        this.j.r().c_().a("Failed to parse config URL. Not fetching. appId", com.google.android.gms.measurement.internal.r.a(p11.b()), v0_9);
        return;
      }
      if ((v1_14 == null) || (android.text.TextUtils.isEmpty(v3_14))) {
        v6_0 = 0;
      } else {
        com.google.android.gms.measurement.internal.aa v1_1 = new android.support.v4.util.ArrayMap();
        v1_1.put("If-Modified-Since", v3_14);
        v6_0 = v1_1;
      }
      this.r = 1;
      com.google.android.gms.measurement.internal.v v2_2 = this.c();
      String v3_0 = p11.b();
      com.google.android.gms.measurement.internal.em v7_1 = new com.google.android.gms.measurement.internal.em(this);
      v2_2.d();
      v2_2.k();
      com.google.android.gms.common.internal.r.a(v4_9);
      com.google.android.gms.common.internal.r.a(v7_1);
      com.google.android.gms.measurement.internal.ar v8 = v2_2.q();
      com.google.android.gms.measurement.internal.aa v9 = new com.google.android.gms.measurement.internal.aa;
      v9(v2_2, v3_0, v4_9, 0, v6_0, v7_1);
      v8.b(v9);
      return;
    } else {
      this.a(p11.b(), 204, 0, 0, 0);
      return;
    }
  }

Method com.google.zxing.client.android.HttpHelper.a() calling method java.net.URL.<init>()


  private static CharSequence a(String p3, String p4, int p5)
  {
    int v0_0 = 0;
    while (v0_0 < 5) {
      String v3_1 = ark>com.google.zxing.client.android.HttpHelperark>.a(new java.net.URL(p3));
      v3_1.setInstanceFollowRedirects(1);
      v3_1.setRequestProperty("Accept", p4);
      v3_1.setRequestProperty("Accept-Charset", "utf-8,*");
      v3_1.setRequestProperty("User-Agent", "ZXing (Android)");
      try {
        String v1_5 = ark>com.google.zxing.client.android.HttpHelperark>.a(v3_1);
      } catch (java.io.IOException v4_7) {
        v3_1.disconnect();
        throw v4_7;
      }
      if (v1_5 == 200) {
        java.io.IOException v4_1 = ark>com.google.zxing.client.android.HttpHelperark>.a(v3_1, p5);
        v3_1.disconnect();
        return v4_1;
      } else {
        if (v1_5 != 302) {
          String v5_2 = new StringBuilder();
          v5_2.append("Bad HTTP response: ");
          v5_2.append(v1_5);
          throw new java.io.IOException(v5_2.toString());
        } else {
          String v1_7 = v3_1.getHeaderField("Location");
          if (v1_7 == null) {
            throw new java.io.IOException("No Location");
          } else {
            v0_0++;
            v3_1.disconnect();
            p3 = v1_7;
          }
        }
      }
    }
    throw new java.io.IOException("Too many redirects");
  }

Method com.google.firebase.functions.FirebaseFunctions.getURL() calling method java.net.URL.<init>()


  java.net.URL getURL(String p5)
  {
    IllegalStateException v0_0 = this.urlFormat;
    Object[] v1_1 = new Object[3];
    v1_1[0] = this.region;
    v1_1[1] = this.projectId;
    v1_1[2] = p5;
    try {
      return new java.net.URL(String.format(v0_0, v1_1));
    } catch (java.net.MalformedURLException v5_2) {
      throw new IllegalStateException(v5_2);
    }
  }

Method com.google.android.gms.ads.identifier.a.run() calling method java.net.URL.<init>()


  public final void run()
  {
    new com.google.android.gms.ads.identifier.c();
    String v0_3 = this.a;
    java.io.IOException v1_7 = android.net.Uri.parse("https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/gen_204?id=gmob-apps").buildUpon();
    String v2_0 = v0_3.keySet().iterator();
    while (v2_0.hasNext()) {
      String v3_6 = ((String) v2_0.next());
      v1_7.appendQueryParameter(v3_6, ((String) v0_3.get(v3_6)));
    }
    String v0_2 = v1_7.build().toString();
    try {
      java.io.IOException v1_3 = ((java.net.HttpURLConnection) new java.net.URL(v0_2).openConnection());
    } catch (java.io.IOException v1_6) {
      String v2_5 = "HttpUrlPinger";
      String v3_4 = v1_6.getMessage();
      StringBuilder v5_5 = new StringBuilder(((String.valueOf(v0_2).length() + 32) + String.valueOf(v3_4).length()));
      String v4_9 = "Error while parsing ping URL: ";
      v5_5.append(v4_9);
      v5_5.append(v0_2);
      v5_5.append(". ");
      v5_5.append(v3_4);
      android.util.Log.w(v2_5, v5_5.toString(), v1_6);
      return;
    } catch (java.io.IOException v1_6) {
      v2_5 = "HttpUrlPinger";
      v3_4 = v1_6.getMessage();
      v5_5 = new StringBuilder(((String.valueOf(v0_2).length() + 27) + String.valueOf(v3_4).length()));
      v4_9 = "Error while pinging URL: ";
      v5_5.append(v4_9);
      v5_5.append(v0_2);
      v5_5.append(". ");
      v5_5.append(v3_4);
      android.util.Log.w(v2_5, v5_5.toString(), v1_6);
      return;
    }
    String v2_1 = v1_3.getResponseCode();
    if ((v2_1 < 200) || (v2_1 >= 300)) {
      StringBuilder v5_1 = new StringBuilder((String.valueOf(v0_2).length() + 65));
      v5_1.append("Received non-success response code ");
      v5_1.append(v2_1);
      v5_1.append(" from pinging URL: ");
      v5_1.append(v0_2);
      android.util.Log.w("HttpUrlPinger", v5_1.toString());
    }
    v1_3.disconnect();
    return;
  }

Method com.baidu.android.pushservice.richmedia.a.a() calling method java.net.URL.<init>()


  private int a(String p2)
  {
    try {
      return ((java.net.HttpURLConnection) new java.net.URL(p2).openConnection()).getContentLength();
    } catch (java.net.MalformedURLException) {
      return 0;
    }
  }

Method com.baidu.android.pushservice.e.b.a() calling method java.net.URL.<init>()

Couldn't retrieve source code

Method com.airbnb.lottie.network.b.e() calling method java.net.URL.<init>()


  private com.airbnb.lottie.k e()
  {
    com.airbnb.lottie.k v0_1 = new StringBuilder();
    v0_1.append("Fetching ");
    v0_1.append(this.b);
    com.airbnb.lottie.c.a(v0_1.toString());
    com.airbnb.lottie.k v0_7 = ((java.net.HttpURLConnection) new java.net.URL(this.b).openConnection());
    v0_7.setRequestMethod("GET");
    v0_7.connect();
    if ((v0_7.getErrorStream() == null) && (v0_7.getResponseCode() == 200)) {
      String v1_8 = v0_7.getContentType();
      Object v2_4 = -1;
      java.io.FileInputStream v3_5 = v1_8.hashCode();
      int v5_3 = 1;
      if (v3_5 == -1248325150) {
        if (v1_8.equals("application/zip")) {
          v2_4 = 0;
        }
      } else {
        if ((v3_5 == -43840953) && (v1_8.equals("application/json"))) {
          v2_4 = 1;
        }
      }
      com.airbnb.lottie.k v0_11;
      String v1_13;
      if (v2_4 == null) {
        com.airbnb.lottie.c.a("Handling zip response.");
        v1_13 = com.airbnb.lottie.network.FileExtension.Zip;
        v0_11 = com.airbnb.lottie.e.a(new java.util.zip.ZipInputStream(new java.io.FileInputStream(this.c.a(v0_7.getInputStream(), v1_13))), this.b);
      } else {
        com.airbnb.lottie.c.a("Received json response.");
        v1_13 = com.airbnb.lottie.network.FileExtension.Json;
        v0_11 = com.airbnb.lottie.e.a(new java.io.FileInputStream(new java.io.File(this.c.a(v0_7.getInputStream(), v1_13).getAbsolutePath())), this.b);
      }
      if (v0_11.a() != null) {
        this.c.a(v1_13);
      }
      String v1_16 = new StringBuilder();
      v1_16.append("Completed fetch from network. Success: ");
      if (v0_11.a() == null) {
        v5_3 = 0;
      }
      v1_16.append(v5_3);
      com.airbnb.lottie.c.a(v1_16.toString());
      return v0_11;
    } else {
      String v1_1 = new java.io.BufferedReader(new java.io.InputStreamReader(v0_7.getErrorStream()));
      Object v2_2 = new StringBuilder();
      while(true) {
        java.io.FileInputStream v3_1 = v1_1.readLine();
        if (v3_1 == null) {
          break;
        }
        v2_2.append(v3_1);
        v2_2.append(10);
      }
      StringBuilder v4_1 = new StringBuilder();
      v4_1.append("Unable to fetch ");
      v4_1.append(this.b);
      v4_1.append(". Failed with ");
      v4_1.append(v0_7.getResponseCode());
      v4_1.append("\n");
      v4_1.append(v2_2);
      return new com.airbnb.lottie.k(new IllegalArgumentException(v4_1.toString()));
    }
  }